Skip to main content
Skip table of contents

Granska förbrukningsdetaljer

Granska avläsningar

1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen. När displayen inte används dimmas den för att minska energiförbrukningen. Följande startskärm visas.
Nedan till vänster 

 anges att du kan avläsa elförbrukningen på denna skärm.
Elförbrukningen visas i W eller kW på den övre raden.
Installatören har under monteringen och programmeringen av installationen fastställt vilken förbrukningskrets som visas här.
På den nedre raden visas veckoförbrukningen under de senaste sju dagarna i euro.

2. Tryck på mittknappen för att bläddra genom de olika avläsningarna. Antalet skärmar som du kan läsa beror på antalet avläsningar som installationen utför.

Skärmen med 

 visar solpanelernas utbyte i kW och veckoavkastningen i euro.

Skärmen med 

 visar gasförbrukningen i m³/dag och veckoförbrukningen i euro.

Skärmen med 

 visar vattenförbrukningen i m³/dag och veckoförbrukningen i euro.

Installatören fastställer språk och valuta under programmeringen av installationen. Du kan inte anpassa denna inställning här.Granska och korrigera takt


1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen, om det behövs. Startskärmen visas.

2. Håll mittknappen intryckt tills inställningsmenyn öppnas. Följande skärm visas.

3. Tryck på mittknappen för att bekräfta TAKT. Du kommer till en skärm där du kan välja mellan EL, GAS och VATTEN.

4. Tryck på den övre eller nedre knappen för att bläddra genom listan och bekräfta ditt val med mittknappen. Den valda takten visas.

5. Korrigera vid behov takten på följande sätt:

    1. Välj medelvärdet om flera takter används (dag-/nattakt eller variabel takt).
    2. Tryck på den övre eller nedre knappen för att öka eller minska värdet. Om du håller knappen intryckt ökar eller minskar värdet i större steg.
    3. Tryck på mittknappen för att bekräfta det ändrade värdet. Du återgår automatiskt till föregående skärm.
    4. Välj < tillbaka med den övre knappen och bekräfta ditt val med mittknappen.

Du återgår till inställningsmenyn.

Visa datum och tid

Datum och tid för Niko Home Control-installationen styrs centralt. Du kan ändra dessa uppgifter i användarprogramvaran. Du kan visa datum och tid på följande sätt:


1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen, om det behövs. Startskärmen visas.

2. Håll mittknappen intryckt tills inställningsmenyn öppnas. Följande skärm visas.

3. Tryck på den nedre knappen för att välja DATUM.

4. Tryck på mittknappen för att bekräfta ditt val. Följande skärm med tid, dag, månad och år visas.

5. Tryck på den övre knappen för att välja < tillbaka och bekräfta ditt val med mittknappen. Du återgår till inställningsmenyn.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.