Skip to main content
Skip table of contents

Använda närvarosimulering

Från startskärmen kan du starta ett antal säkerhetsscenarier. En närvarosimulering består av flera tidsstyrda åtgärder. Du kan till exempel tända lampor vid vissa tidpunkter eller öppna eller stänga jalusier. Din närvaro simuleras så att det ser ut som om någon är hemma. Installatören kommer att bestämma vilka lampor som ingår i närvarosimuleringen, och när och hur länge de ska vara tända, under programmeringen av installationen.


1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen, om det behövs. Startskärmen visas.

2. Tryck antingen kort eller långvarigt på den övre knappen (beroende på vad som bestämdes under programmeringen) för att aktivera närvarosimuleringen. Följande skärm med 

visas.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.