Skip to main content
Skip table of contents

Använda eko-knappen

Utöver säkerhetsscenarier kan du också starta ett antal energibesparande scenarier från startskärmen. Tack vare eko-knappen kan du vara säker på att ingen enhet lämnas påslagen i onödan när du går hemifrån. På så sätt undviker du att förbruka energi i onödan. Installatören kan programmera en åtgärd länkad till denna knapp så att till exempel all belysning och alla enheter stängs av och ventilationen och värmen sänks när du går hemifrån.


1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen, om det behövs. Startskärmen visas.

2. Tryck antingen kort eller långvarigt på den nedre knappen (beroende på vad som bestämdes under programmeringen) för att aktivera eko-läget. Följande skärm med 

  visas.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.