Skip to main content
Skip table of contents

Varningsfunktion

Vad är varningsfunktionen?

Med rutinen Varningsfunktion kan du avskräcka ovälkomna besökare. Med en kontroll kan du tända belysningen och/eller få den att blinka och samtidigt välja en fördefinierad status för andra enheter. Efter en viss tidsperiod, som kan ställas i av användaren, inaktiveras varningsfunktionen automatiskt. Med samma nödknapp kan du aktivera och inaktivera varningsfunktionen.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande kontroller och enheter :
  • en kontroll (generisk knapp)
  • alla enheter som du vill använda i denna rutin

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.
 2. Välj rummet så här:
  • Välj Rum i listrutan.
  • Klicka på rummet på ritytan.
 3. Klicka på pilen bredvid kategorin  Larm.
 4. Klicka på Nödfunktion.
 5. Ge rutinen ett namn.
 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj kontroll(er) som ska aktivera rutinen.

  1 Klicka på plustecknet för kontrollerna du vill inkludera i rutinen.

  2 Ställ in driftstiden Tryck och håll för att undvika att aktivera varningsfunktionen av misstag.

  BVälj enheterna som du vill ska slås på när du aktiverar rutinen.

  1 Klicka på enheternas plustecken.


  2 Under Parametrar kan du ställa in hur länge du vill att lamporna ska lysa.

  CVälj enheterna som du vill ska blinka när du aktiverar rutinen.

  1 Klicka på enheternas plustecken.

  2 Under Parametrar ställer du in följande:

  • hur länge lamporna ska vara tända: standard 2 min. – högst 59 min. 59 sek.
  • blinkfrekvensen: standard 2 sek. – högst 59 sek.
  DVälj andra enheter som du vill föra till en viss status, t.ex. jalusier.

  1 Klicka på enheternas plustecken.

  2 Ange eventuella ytterligare enhetsinställningar.

  Några exempel: öppna jalusier, styra en strömställare som är ansluten till en siren osv.

  Använd Flervalsverktyg för att välja olika kommandon och enheter samtidigt.
 7. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.
 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.