Skip to main content
Skip table of contents

Skapa notiser

Utgångspunkt 

  • Du har skapat rutiner.
  • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Skapa en pushnotis i en rutin

Tabellen nedan visar notiserna du kan skapa i rutiner.

RutinEn pushnotis skickas när ...
NärvarovarningVarningen kan inte aktiveras. Systemet aktiverar det automatiskt när problemet har åtgärdats.
Problemet med detektorn/kontakten har åtgärdats.
Varningen är aktiverad.
Värme/kyla per kretsUppvärmningen kan inte slås på.
Kylningen kan inte slås på.

Skapa en informativ notis i en logik

Vi kommer att använda ett exempel där vi skapar en informativ notis inom en logik under THEN. I detta exempel hoppar vi medvetet över ELSE.

Vi kommer att skapa en logik som skickar en informativ notis varje år som en påminnelse att filtren i ventilationssystemet måste rengöras.

  1. Skapa ett tidsschema med en pulskontroll på en viss dag, som upprepas varje år.
  2. Skapa en logik och lägg till tidsschemat under IF.
  3. Under THEN klickar du på Lägg till notis.
  4. Under typ väljer du Informativ.

    Här kan du även välja alternativet pushnotis.

  5. Skriv in notisens text. Denna text kan innehålla upp till 256 tecken och kommer att visas i apparna.
  6. Klicka på knappen Bekräfta för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.