Skip to main content
Skip table of contents

Närvarovarning

Vad är Närvarovarning?

Med rutinen Närvarovarning kan du använda en kontroll för att aktivera varningen för närvarodetektering. Efter en inställbar aktiveringsperiod gör rutinen följande vid detektering av rörelse i huset:

 • tänder utvalda lampor
 • låter utvalda lampor blinka
 • styr jalusier, grindar eller markiser
 • skickar varningsmeddelanden

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande kontroller och enheter:
  • en kontroll (generisk knapp)
  • alla enheter som du vill använda i denna rutin
 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.
 2. Välj rummet så här:
  • Välj Rum i listrutan.
  • Klicka på rummet på ritytan.
 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Varningar.
 4. Klicka på  Närvarovarning.
 5. Ge rutinen ett namn.
 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj kontroll(er) som ska aktivera rutinen.

  1 Klicka på plustecknet för kontrollerna du vill inkludera i rutinen.

  2 Ställ in driftstiden till Tryck och håll för att undvika att aktivera rutinen Närvarovarning av misstag.

  BVälj vilka sensorer eller kontakter som utlöser varningen när den aktiveras.

  Klicka på enheternas plustecken.

  CVälj vilka lampor du vill ska vara tända i gångvägsläget.
  Gångvägsläget är den första fasen efter rörelsedetekteringen.

  Klicka på enheternas plustecken.

  DVälj vilka lampor du vill ska vara tända när närvaro detekteras.

  1 Klicka på enheternas plustecken.

  2 Ange eventuella ytterligare enhetsegenskaper.

  EVälj vilka lampor du vill ska blinka under varningen.

  1 Klicka på enheternas plustecken.

  2 Under Parametrar ställer du in blinkfrekvensen (standard 2 sek. – högst 59 sek.).

  FVälj andra enheter som du vill föra till en viss status.

  1 Klicka på enheternas plustecken.

  2 Ange eventuella ytterligare enhetsegenskaper.

  Vissa exempel är: öppna jalusier, öppna grindar osv.

  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.
 7. Under Parametrar ställer du in följande:
  • varaktighet för aktivering: standard 30 sek. – högst 59 min. 59 sek.
  • varaktighet för gångväg: standard 20 sek. – högst 59 min. 59 sek.
  • varaktighet för varning vid närvarodetektering: standard 5 min. – högst 59 min. 59 sek.
  • notismeddelande när det inte gick att aktivera varningen: Denna text skickas när varningen inte kan aktiveras. Varningen aktiveras automatiskt när problemet har åtgärdats.
  • notismeddelande när problemet med sensorn/kontakten har åtgärdats: Denna text skickas när problemet med aktiveringen har åtgärdats.
  • notismeddelande när varningen för närvarodetektering har inletts: Denna text skickas när varningen för närvarodetektering har aktiverats.

 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.
 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.