Skip to main content
Skip table of contents

Skapa ett tryckknappstillägg

Vad är ett tryckknappstillägg?

Ett antal produkter för Niko Home Control med traditionell ledningsdragning har en eller flera utbyggnadsterminaler. Du kan ansluta en klassisk tryckknapp till dessa utbyggnadsterminaler, t.ex. 170-0000x. Observera att du inte kan lägga till en LED-enhet på den klassiska tryckknappen när du använder den som en förlängning på Zigbee®-anslutna enheter.

Detta ämne beskriver hur du kan konfigurera denna enkla tryckknapp som ett tryckknappstillägg i Niko Home Control II v2.x-programmeringsprogramvaran.

Utgångspunkt

Procedur

I detta exempel kommer vi att skapa två kontroller i "Korridor":

 • en smart enkel strömställare
 • ett enkelt tryckknappstillägg

Vi ansluter det enkla tryckknappstillägget till den smarta enkla strömställaren.

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Lägg till kontroller och enheter.
  Resultat:
  Panelen Lägg till kontroller och enheter öppnas och visar kategorierna som kontrollerna och enheterna har delats upp i.
 2. Välj önskat rum överst i panelen eller klicka på i rummet på planritningen.
  I detta exempel väljer vi "Korridor" som rum.

 3. Klicka på pilen bredvid Anslutna kontroller för att öppna den.

 4. Välj önskad ansluten kontroll i listan.
  I detta exempel väljer vi "Smart strömställare enkel".
  Resultat: Kontrollen placeras i rummet: som en strömställare, en enhet (t.ex. en lampa) och en enkel åtgärd. 5. Om du vill kan du ändra namnet på kontrollen.
 6. Justera parametrarna vid behov.
 7. Dra kontrollen och enheten till rätt plats på planritningen.
 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Lägg till kontroller och enheter.
 9. Välj önskat tryckknappstillägg i listan, även under kategorin "Anslutna kontroller".
  I detta exempel väljer vi "Enkelt tryckknappstillägg".
  Resultat: Den valda kontrollen placeras i rummet.


 10. Välj den anslutna kontrollen på planritningen.
  I detta exempel är det den enkla smarta strömställaren.
  Resultat: Tryckknappstillägget är länkat till ingång E1 på den anslutna kontrollen.


 11. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Lägg till kontroller och enheter.
 12. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Skapa.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.