Skip to main content
Skip table of contents

Rörelsedetektering med utomhussensor(er)

Vad är rörelsedetektering med utomhussensor(er)?

Rutinen Rörelsedetektering med utomhussensor(er) tänder en eller flera lampor när rörelse detekteras utomhus eller när ljusstyrkan sjunker under nivån som ställts in på rörelsesensorn. Du kan programmera dimbara lampor att tändas med en viss ljusstyrka. Om ingen rörelse detekteras under en viss förinställd tidsperiod släcks lamporna igen.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande kontroller och enheter:

  • en utomhusrörelsesensor

  • (valfritt) flera utomhusrörelsesensorer och/eller enkel tryckknapp med återkopplingslampa

  • en lampa

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin  visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Rörelsedetektering.

 4. Klicka på Rörelsedetektering med utomhussensor(er).

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj utomhusrörelsesensorn/-sensorerna som aktiverar rutinen.
  I detta exempel använder vi 1 utomhusrörelsesensor.

  Klicka på plustecknet för utomhusrörelsesensorn/-sensorerna du vill inkludera i rutinen.

  ²²²
  B(valfritt) Välj en kontroll för att utföra en av följande åtgärder:
  • inaktivera rutinen (i händelse av närvarodetektering). Enheten kommer alltid att vara påslagen och påverkas inte av rörelsesensorn.
  • slå manuellt på enheter och slå automatiskt av dem (i händelse av frånvarodetektering)

  Klicka på kontrollens plustecken.

  Använd en tryckknapp med återkopplingslampa så att du tydligt kan se om den är aktiv eller inte.

  CVälj enheter för denna rutin.Klicka på enheternas plustecken. Du kan aktivera till/från-lampor eller dimbara lampor baserat på ett inställt värde.
  I detta exempel har vi valt en till/från-lampa.

  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.
 7. Under Parametrar ställer du in följande:

  ParameterValBeskrivningExempel
  Detekteringsläge

  Närvarodetektering (auto på, auto av)


  U tomhusrörelsesensorn styr belysningen.

  Frånvarodetektering (manuellt på, auto av)Tänd belysningen manuellt. Utomhusrörelsesensorn släcker belysningen när rörelse inte längre detekteras.
  Frånkopplingsfördröjning0–23 tim. 59 min. 59 sek.

  Standard: 1 min.

  Frånkopplingsfördröjningen på själva utomhusrörelsesensorn läggs till på detta.

  Om du ställer in frånkopplingsfördröjningen på rörelsesensorn på 5 min. och i programmeringsprogramvaran på 3 min. blir den totala frånkopplingsfördröjningen 8 min.

 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Videor

Se några exempel här. Sätt på ljudet för att se filmerna.

 • I detta exempel skapar vi ett rörelsedetekteringssystem med 1 utomhusrörelsesensor.

https://www.youtube.com/embed/Z_G6ebg_ILg

 • I detta exempel skapar vi ett rörelsedetekteringssystem med 1 utomhusrörelsesensor och en manuell åsidosättningsknapp.

https://www.youtube.com/embed/w5rr3tqSRowJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.