Skip to main content
Skip table of contents

Rörelsedetektering med minidetektor(er)

Vad är rörelsedetektering med minidetektor(er)?

Rutinen Rörelsedetektering med minidetektor(er)  tänder en eller flera lampor när rörelse detekteras. Du kan programmera dimbara lampor att tändas med en viss ljusstyrka. Du kan välja när rörelsedetekteringen ska aktiveras:

 • i ljus och mörker

 • endast i mörker, när ljusstyrkan är lägre än ett justerbart tröskelvärde

Om ingen närvaro detekteras under en viss förinställd tidsperiod släcks lamporna. Du kan utöka räckvidden genom att välja ytterligare minidetektorer som sekundära.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande kontroller och enheter:

  • en minidetektor

  • (valfritt) flera minidetektorer och/eller enkel tryckknapp med återkopplingslampa

  • en lampa

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Rörelsedetektering.

 4. Klicka på Rörelsedetektering med minidetektor(er).

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj masterminidetektorn som aktiverar rutinen.
  Master betyder att ljuset som mäts av denna detektor används för att avgöra om rutinen ska aktiveras eller inte.

  Klicka på plustecknet för minidetektorn du vill inkludera i rutinen.


  B( valfritt ) Välj ytterligare sekundära minidetektorer.
  Sekundäre betyder att ljuset som mäts av denna detektor inte används för att avgöra om rutinen ska aktiveras eller inte.

  Klicka på detektorernas plustecken.

  CVälj enheter för denna rutin.

  Klicka på enheternas plustecken. Du kan aktivera till/från-lampor eller dimbara lampor vid ett inställt värde.
  I detta exempel har vi valt en till/från-lampa.

  D(valfritt) Välj en kontroll för att utföra en av följande åtgärder:
  • inaktivera rutinen (i händelse av närvarodetektering). Enheten kommer alltid att vara påslagen och påverkas inte av minidetektorn.
  • slå manuellt på enheter och slå automatiskt av dem (i händelse av frånvarodetektering)

  Klicka på kontrollens plustecken.

  Använd en tryckknapp med återkopplingslampa så att du tydligt kan se om den är aktiv eller inte.


  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.


 7. Under Parametrar ställer du in följande:

  ParameterValBeskrivningExempel
  DetekteringslägeNärvarodetekteringMinidetektorn tänder belysningen.

  FrånvarodetekteringTänd belysningen manuellt. Minidetektorn släcker belysningen när rörelse inte längre detekteras.
  Driftläge ljussensorMörkt och ljust
  Rutinen utförs när rörelse detekteras , oavsett ljusnivå.

  Endast mörkt

  Rutinen utförs endast när rörelse detekteras och ljusnivån är låg.

  Denna parameter gäller för alla minidetektorer som används.

  Stäng av-triggerLjusnivå

  Rutinen inaktiveras så snart som den programmerade ljusnivån överskrids, även när det fortfarande finns rörelse.

  Som standard har ljuset prioritet.

  Ingen rörelse

  Rutinen inaktiveras så snart som ingen mer rörelse detekteras, även när det finns tillräckligt med ljus.

  Tröskelvärde ljus (lux)0–25 000 luxStandard: 100 lux

  Frånkopplingsfördröjning0–23 tim. 59 min. 59 sek.Standard: 1 min.


 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Videor

Se några exempel här. Sätt på ljudet för att se filmerna.

 • I detta exempel skapar vi ett rörelsedetekteringssystem med 1 minidetektor.

https://www.youtube.com/embed/BMmsL41IfX4

 • I detta exempel skapar vi ett rörelsedetekteringssystem med 1 minidetektor och en manuell åsidosättningsknapp.

https://www.youtube.com/embed/-4m-KChG3QE

 • I detta exempel skapar vi ett rörelsedetekteringssystem med 2 minidetektorer, en master och en sekundära.

https://www.youtube.com/embed/2FDRwOi-03I


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.