Skip to main content
Skip table of contents

Rörelsedetektering med inomhussensor(er)

Vad är rörelsedetektering med inomhussensor(er)?

Rutinen Rörelsedetektering med inomhussensor(er) tänder en eller flera lampor när rörelse detekteras inomhus eller när ljusstyrkan sjunker under nivån som ställts in på rörelsesensorn. Om ingen rörelse detekteras under en viss förinställd tidsperiod släcks lamporna igen. Du kan utöka räckvidden genom att ansluta flera inomhusrörelsesensorer.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande kontroller och enheter:

  • en inomhusrörelsesensor

  • (valfritt) flera inomhusrörelsesensorer och/eller enkel tryckknapp med återkopplingslampa

  • en lampa

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin  visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Rörelsedetektering.

 4. Klicka på Rörelsedetektering med inomhussensor(er).

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj masterinomhussensorn som aktiverar rutinen.
  Master betyder att ljuset som mäts av denna sensor används för att avgöra om rutinen ska aktiveras eller inte.

  Klicka på plustecknet för inomhusrörelsesensorn/-sensorerna du vill inkludera i rutinen.

  B(valfritt) Välj ytterligare inomhussensorer (sekundära).
  Sekundär innebär att det endast är rörelsemätningen hos denna sensor som används i denna rutin. Ljusmätningen hos den sekundära sensorn används inte i denna rutin. 

  Klicka på inomhusrörelsesensorernas plustecken.

  CVälj enheter för denna rutin.

  Klicka på enheternas plustecken. Du kan aktivera till/från-lampor eller dimbara lampor vid ett inställt värde.
  I detta exempel har vi valt en till/från-lampa.

  D(valfritt) Välj en kontroll för att utföra en av följande åtgärder:
  • åsidosätta rutinen (i händelse av närvarodetektering). Enheten kommer alltid att vara påslagen och påverkas inte av minidetektorn.
  • slå manuellt på enheter och slå automatiskt av dem (i händelse av frånvarodetektering)

  Klicka på kontrollens plustecken.

  Använd en tryckknapp med återkopplingslampa så att du tydligt kan se om den är aktiv eller inte.


  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.


 7. Under Parametrar ställer du in följande:

  ParameterValBeskrivningExempel
  Detekteringsläge

  Närvarodetektering (auto på, auto av)


  Rörelsesensorn inomhus tänder och släcker belysningen 

  Frånvarodetektering (manuellt på, auto av)Belysningen tänds manuellt (via den kontroll som valts i Beteende D), belysningen slås av med hjälp av inomhusrörelsesensorn (när det inte längre förekommer rörelse).
  Frånkopplingsfördröjning0–23 tim. 59 min. 59 sek.

  Standardvärde: 1 min.

  En fördröjning på cirka 10 sekunder kommer att läggas till den valda frånkopplingsfördröjningen.

  Till exempel: en frånkopplingsfördröjning på 0 sek. kommer att vara cirka 10 sek. i verkligheten. 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Videor

Se några exempel här. Sätt på ljudet för att se filmerna.

 • I detta exempel skapar vi ett rörelsedetekteringssystem med 1 inomhusrörelsesensor.

https://www.youtube.com/embed/Fb67aAPt48A

 • I detta exempel skapar vi ett rörelsedetekteringssystem med 1 inomhusrörelsesensor och en manuell åsidosättningsknapp.

https://www.youtube.com/embed/CLLDDm_rSe4

 • I detta exempel skapar vi ett rörelsedetekteringssystem med 2 inomhussensorer, en master och en sekundär.

https://www.youtube.com/embed/Q1pUdsU4wmo

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.