Skip to main content
Skip table of contents

Närvarosimulering

Vad är närvarosimulering?

Med rutinen Närvarosimulering kan du ge intrycket till utsidan att någon är hemma.

Denna rutin tar hänsyn till följande element:

 • värdet hos en digital eller analog sensor (t.ex. skymningsrelä)

 • en till fem delar av dagen

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande kontroller och enheter:

  • en kontroll (generisk knapp eller eko-display)

  • alla enheter som du vill använda i denna rutin

  • (valfritt) en digital eller analog sensor

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Gå hemifrån.

 4. Klicka på Närvarosimulering.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj kontroll(er) som ska aktivera rutinen.

  Klicka på plustecknet för kontrollen/kontrollerna du vill inkludera i rutinen.

  B(valfritt) Välj en (ljus)sensor.
  När den förinställda ljusnivån har nåtts startar rutinen.

  1 Klicka på sensorns plustecken.


  C
  D
  E
  F
  G

  Välj enheter för varje del av dagen:

  • morgon
  • dag
  • kväll
  • sen kväll
  • natt


  1 Klicka på enheternas plustecken. Du kan välja till/från- eller dimbara enheter.

  2 Ställ in varaktigheten för varje enhet:

  • alltid på
  • kort
  • mellan
  • lång

  De olika varaktigheterna förklaras i tabellen nedan:


  3 Ställ in ett fast dimmervärde för de dimbara enheterna.

  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.

  Om du inte placerar några enheter i en viss del av dagen kommer ingenting att hända under den delen av dagen.


 7. Under Parametrar ställer du in följande:

  1. ljusnivån (endast tillgänglig om du har valt en analog ljussensor eller mini-PIR under B) 

  2. starttid för respektive del av dagen (en del av dagen slutar när nästa del startar). 

 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Ställ in driftstiden Tryck och håll för att undvika att aktivera rutinen Närvarosimulering av misstag.


Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/7WQaI-cxXnA


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.