Skip to main content
Skip table of contents

Komponentstatus

Vad är komponentstatusen?

Rutinen Komponentstatus gör det möjligt att visa statusen (PÅ/AV) för en enhet på pekskärmen, Digital black, i appen eller med LED-lampan på en tryckknapp.

Till exempel kanske din kund arbetar sent på kvällen vid vardagsrumsbordet. Han vill veta om barnen har släckt lyset i sovrummet. Genom att skapa en komponentstatusrutin anger statusen för LED-lampan på vardagsrummets tryckknapp om lamporna i sovrummet är tända eller släckta. Kunden kan även kontrollera statusen för lamporna i sovrummet på pekskärmen, Digital black och i appen.

Utgångspunkt

 • Du har till exempel skapat följande kontroller och enheter:
  • belysningskretsar till/från
  • en tryckknapp med LED
 • Du har skapat en enkel åtgärd för att styra till/från-belysningskretsen i vardagsrummet.
 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.
 2. Välj rummet så här:
  • Välj Rum i listrutan.
  • Klicka på rummet på ritytan eller välj det från listrutan. 
 3. Klicka på pilen bredvid kategorin  Fri funktion.
 4. Klicka på Komponentstatus.
 5. Ge rutinen ett namn.
 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj enheten som du vill se statusen för. 

  Klicka på plustecknet för enheten du vill inkludera i rutinen.

  B(valfritt) Välj LED-lampan på en tryckknapp som du vill se statusen på.

  Klicka på tryckknappens plustecken.


 7. Under Parametrar ställer du in följande:

  ParameterValBeskrivningExempel
  Invertera LED-indikering

  (Av)Markera

  • Markera:  LED-indikeringen är av när lampan är tänd.
  • Avmarkera: LED-indikeringen är på när lampan är tänd.

  Feedback visas i appen och Digital black om den här rutinen är inaktiv

  Text


  • Lägg till meddelandet du vill se på pekskärmen, Digital black eller i appen när belysningen är släckt.
  • Max. 50 tecken
  • Standardtext: Enheten är avstängd
  Feedback visas i appen och på Digital black om den här rutinen är aktiv

  Text


  • Lägg till meddelandet du vill se på pekskärmen, Digital black eller i appen när belysningen är tänd.
  • Max. 50 tecken
  • Standardtext: Enheten är påslagenJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.