Skip to main content
Skip table of contents

Husstatus

Vad är husstatus?

Med rutinen Husstatus kan du aktivera flera rutiner och/eller enheter med ett knapptryck.
Du kan till exempel aktivera följande rutiner med husstatus Semester:

 • allt av basic
 • inbrottslarm

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande:
  • alla enheter som du vill använda i denna rutin.
  • alla rutiner som du vill använda i denna rutin.

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.
 2. Välj rummet så här:
  • Välj Rum i listrutan.
  • Klicka på rummet på ritytan.
 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Komfort.
 4. Klicka på Husstatus.
 5. Ge rutinen ett namn.
 6. Ställ in beteendet och parametrarna så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj kontroll(er) som ska aktivera rutinen.

  Klicka på plustecknet för kontrollerna du vill inkludera i rutinen.

  BVälj rutinerna och/eller enheterna som du vill inkludera i rutinen.

  1 Klicka på plustecknet för rutinerna och/eller enheterna du önskar:

     • aktivera när rutinen startar (startbeteende)

     • inaktivera när rutinen stoppar (stoppbeteende)

  Du kan återanvända samma enhet eller rutin i start- och/eller stoppbeteendet.

  2 (valfritt) Ställ in påslagnings- och frånkopplingsfördröjningen för varje rutin och enhet.

  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.
 7. Under Parametrar kan du invertera återkopplingslampan.

  Som standard tänds återkopplingslampan när:

  • alla rutiner har startats
  • alla rutiner har värdet definierat i startbeteendet.
 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.