Skip to main content
Skip table of contents

Adressera DALI-enheter

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen DALI-enheter.
  Resultat:

  • Panelen Länka DALI-enheter dyker upp, och DALI-bussen skannas automatiskt efter DALI-enheter.

  • De hittade DALI-enheterna visas.

 2. För varje DALI-enhet:

  1. Välj enheten i panelen Länka DALI-enheter.

  2. Motsvarande DALI-reglerdon i din installation blinkar.

  3. Klicka på plustecknet för den motsvarande enheten på planritningen för att länka dem. 

 3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Adressera.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.