Skip to main content
Skip table of contents

Programmera tryckknappen med LED

Knappfunktion

Använd programmeringsvaran Niko Home Control för att tilldela en enkel åtgärd eller en rutin till varje åtgärdsknapp. 

LED-indikeringens beteende

Konfigurera LED-indikeringens beteende för en enkel åtgärd i Niko Home Controls programmeringsvara. Den kan ställas in till att:

  • ge antingen direkt eller inverterad feedback på en enkel åtgärd/rutin

  • fungera som orienteringsbelysning (= ”Alltid PÅ”)

  • ”Alltid PÅ”

  • ”Alltid AV”

LED-indikeringens standardbeteende avgörs av typen av enkel åtgärd/rutin som är länkad till en åtgärdsknapp.
Kom ihåg att vissa specifika rutiner har ett fixerat LED-beteende.

Fysisk adressering av knappar

Varje åtgärdsknapp har en unik adress och behöver tilldelas en knapp som skapas i programmeringsvaran.
Den här adressen registreras i adresseringsfasen genom att en av åtgärdsknapparna trycks in.
Via en uppladdning lagras den i den anslutna kontrollenheten för vidare användning.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.