Skip to main content
Skip table of contents

Programmera tryckknappen

Knappfunktion

Använd programmeringsvaran Niko Home Control för att tilldela en enkel åtgärd eller en rutin till varje åtgärdsknapp. 

Fysisk adressering av knappar

Varje åtgärdsknapp har en unik adress och behöver tilldelas en knapp som skapas i programmeringsvaran.
Den här adressen registreras i adresseringsfasen genom att en av åtgärdsknapparna trycks in.
Via en uppladdning lagras den i den anslutna kontrollenheten för vidare användning.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.