Skip to main content
Skip table of contents

Installationsförberedelser för bussledningsdragning

Följ riktlinjerna nedan när du installerar Niko Home Control med en connected controller.

Riktlinjer för busskabel

 • Använd en busskabel med minst två trådar. Välj två trådar (två färger) och använd dessa under hela installationen. Busskablarna som används för att ansluta styrelementen är opolariserade.
 • Koppardiametern i varje tråd ska vara mellan 0,5 och 1 mm. Tvärsnittsarean för koppartråden som valts avgör den maximalt tillåtna kabellängden mellan den anslutna kontrollenheten och styrelementet som befinner sig längst bort.

Koppardiameter

Kopparns tvärsnittsarea

Maximalt tillåten kabellängd till mastern

0,5 mm

0,20 mm² (t.ex. UTP, FTP, STP, minst AWG24)

100 m

0,6 mm

0,25 mm² (t.ex. TPVF)

150 m

0,8 mm

0,50 mm² (t.ex. SVV, JYSTY)

250 m


 • Busskabeln till kontrollpunkterna har fri topologi. Det innebär att busskablarna kan läggas ut i en stjärn- eller busstopologi, eller en kombination av båda. Tumregeln är att per strömförsörjningsmodul eller per ansluten kontrollenhet måste minst två busskabeltrådar användas mellan elcentralen och kontrollpunkterna. Gör inte loopar av kablarna.
 • Den totala längden för busskabeln som används i en enstaka installation ska inte överskrida 1 000 m.

Riktlinjer för kontrollpunkt

 • Tryckknappar med eller utan indikatorlampa:
  • ska installeras 90 till 110 cm ovanför golvet.
  • ska monteras på ett enkelt eller ett väggmonterat kretskort för flera (en infällnadsdosa räcker till ett väggmonterat kretskort för flera enheter).
  • ska anslutas till en tvåtrådig busskabel.
 • Tryckknappar med display (termostat, HVAC-termostat, stämningskontroll, eko-display):
  • ska installeras 120 till 150 cm ovanför golvet.
  • ska monteras på en standardmässig enkel infällnadsdosa.
  • ska anslutas till en tvåtrådig busskabel.
   För korrekt funktion rekommenderar vi att begränsa antalet knappar med display till totalt 20. Per installation kan högst 20 (HVAC-)termostater och fem eko-displayer installeras.
 • Inomhusrörelsedetektorer:
  • ska installeras 90 till 110 cm ovanför golvet.
  • ska monteras på en standardmässig enkel infällnadsdosa.
  • ska anslutas till en tvåtrådig busskabel.
 • Pekskärmar:
  • ska installeras i ögonhöjd.
  • ska monteras på en standardmässig enkel infällnadsdosa.
  • ska anslutas till en IP-kabel (partvinnad) som även kan ge ström (med en Power-over-Ethernet-strömförsörjning). Eller en IP-kabel och en 26 V DC-strömkabel.
  • Totalt 10 IP-enheter som är aktiva samtidigt kan användas per installation.
 • Digital black 24 V

Föreskrifter för installation av elcentralen

 • Den standardmässiga Niko Home Control-installationen innefattar en ansluten kontrollenhet. Andra moduler är tillgängliga separat.
 • Elcentralens interna layout använder sig av ett monteringssystem som går från vänster till höger. Installera först den anslutna connected controllern. Montera sedan eventuella andra Niko Home Control-moduler på DIN-skenan och sammankoppla dem med en glidkontakt. Placera inga dimmermoduler precis bredvid, över eller under connected controllern.
 • Högst 12 Niko Home Control-moduler kan sammankopplas per DIN-skena.
 • Högst 20 DIN-skenor kan användas per installation.
 • En spårkoppling eller vid behov ytterligare en strömförsörjningsenhet ska anslutas först på varje ny DIN-skena. Anslut alla fyra anslutningsterminalerna (+, -, B1, B2) till motsvarande anslutningsterminaler på spårkopplingen eller strömförsörjningsenheten på föregående och nästa skena.
 • Högst två strömförsörjningsmoduler kan användas per installation. För att beräkna hur många extra strömförsörjningsmoduler du behöver, se Ytterligare strömförsörjningsenhet.
 • En installation kan innefatta flera elcentraler. Anslut elcentralerna på samma sätt som spårkopplingarna eller strömförsörjningsmodulerna inuti centralen, dvs. med fyra trådar. Om kabellängden mellan elcentralerna överskrider 20 m måste en strömförsörjningsenhet användas för den andra centralen.
 • Var noga med att lågspänningssignalkablar, till exempel busskabeln, IP-kabeln och alla kablar som är anslutna till SELV-komponenter, hålls åtskilda från 230 V-kablar. Det förekommer överhörning och funktionsfel.

Riktlinjer för programmering

 • Programmera installationen via en dator. Programvaran är kompatibel med PC och Mac.
 • Diagnostiksidan kan tas fram via programmeringsprogramvaran och gör det möjligt att utföra en snabb analys av  installationens konfiguration och funktion.


Gå till www.niko.eu. Välj ”Hjälp och råd” i det övre fältet och gå till ”Systemhandbok” för att se handboken för Niko Home Control-systemet. Denna online-guide erbjuder ytterligare hjälp med programmeringen av Niko Home Control-installationen, både på själva byggplatsen och hemma när du förbereder installationen. Med en användarvänlig sökfunktion kan du enkelt navigera till information som krävs för att programmera installationen på ett sätt som är anpassat efter varje kund: från programmeringen av enkla funktioner och ofta använda scenarier med avseende på centralens layout och genomförande till vanliga frågor. Systemhandboken uppdateras ständigt med nya funktioner och scenarier. Du hittar alltid den senaste versionen online.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.