Skip to main content
Skip table of contents

Ytterligare strömförsörjningsenhet

Beskrivning

I en vanlig Niko Home Control-installation garanterar den integrerade strömförsörjningen i anslutna kontrollenheten 26 V DC-spänning på bussen, modulerna och kontrollelementen. En ytterligare strömförsörjningsenhet är endast nödvändig för stora installationer med många användare. Flera ytterligare strömförsörjningsmoduler kan anslutas parallellt i en enstaka installation.

Översikt


Dimensionering

Tumregel

För att beräkna hur många ytterligare strömförsörjningsmoduler som krävs kan du använda följande tumregel: upp till 24 centralmoduler och 70 kontroller (av vilka 20 med indikatorlampa) per strömförsörjning. Den integrerade strömförsörjningen i ansluten kontrollenhet räknas som en strömförsörjning. Beroende på storleken och layouten av din installation måste du installera ingen, en eller flera ytterligare strömförsörjningsmoduler.

I denna tumregel finns utrymme för fel.

Exakt beräkning

Varje kontroll och modul förbrukar en viss mängd energi. Denna förbrukning uttrycks i poäng (se tabeller på följande sidor). De första 800 poängen absorberas av den integrerade strömförsörjningen i anslutna kontrollenheten. En ytterligare strömförsörjningsmodul krävs för varje ytterligare 800 poäng. Lägg ihop poängen för alla kontroller och moduler i installationen, dela denna summa med 800 och dra ifrån 800 poäng. Resultatet är antalet ytterligare strömförsörjningsmoduler som krävs.

Moduler

Ref.

Namn

Poäng

Bredd

550-00106

Kopplingsaktor (6x230/16)

5

4E

550-00103

Kopplingsaktor (3x230/16)

5

2E

550-00130

Motoraktor 3x230/6

5

4E

550-00340

Dimmeraktor universal (2 x 400 W)

10

4E

550-00140

Ventilationsaktor

5

2E

550-00150

Värme-/kylaktor 4x230/16

5

4E

550-00801

Energimätare (1x230/63)

20

2E

550-00803

Energimätare (3x400/63)

20

4E

550-00230

Analogingång

10

2E

550-00210

Binäringång 3 x potentialfri

10

2E

550-00240

Analog utgångsaktor 0-10  V

20

2E

550-00241

Analog dimmeraktor 1-10  V

20

4E

550-00250

Pulsräknare

10

2E

550-00505

Nikobus-gränssnitt:

40

2E

550-00610

RF-gränssnitt Easywave

20

2E

Kontroller

Ref.

Namn

Poäng

550-2021x + 1xx-55511

Rörelsedetektor inomhus

10

550-20200

Rörelsedetektor utomhus

10

550-20220Minidetektor10

1xx-51001

Enkel tryckknapp

3

1xx-52001

Enkel tryckknapp med LED

4

1xx-51002

Dubbel tryckknapp

3

1xx-52002

Dubbel tryckknapp med LED

5

1xx-51004

Fyrfaldig tryckknapp

3

1xx-52004

Fyrfaldig tryckknapp med LED

5

1xx-51006

Sexfaldig tryckknapp

3

1xx-52006

Sexfaldig tryckknapp med LED

5

550-20000

Tryckknappsgränssnitt

3

1xx-51033

Enkel motorkontroll

3

1xx-52033

Enkel motorkontroll med LED

5

1xx-51036

Dubbel motorkontroll

3

1xx-52036

Dubbel motorkontroll  med LED

5

1xx-51043

Enkel dimmerstyrning

3

1xx-52043

Enkel dimmerstyrning med LED

5

1xx-51046

Dubbel dimmerstyrning

3

1xx-52046

Dubbel dimmerstyrning med LED

5

1xx-52054

Ventilationskontroll med LED

5

550-1305x

Termostat

15

550-1304x

Stämningskontroll

15

550-1308x

Eko-display

15

Installation

Kopplingsschema

Varje extra strömförsörjningsmodul har en kapacitet på 10 W. Fastställ det exakta antalet extra strömförsörjningsmoduler som krävs innan installationsprocessen påbörjas. Se Dimensionering.

Följ stegen nedan för att ansluta och montera en strömförsörjningsmodul:

 1. Klicka fast den extra strömförsörjningsmodulen på en DIN-skena.
 2. Anslut alla fyra anslutningsterminalerna (+, −, B1, B2) till motsvarande anslutningsterminaler på kontrollenheten, spårkopplingen eller strömförsörjningsenheten på föregående och nästa skena.
 3. Varje modul är försedd med en glidkontakt. För glidkontakten åt höger tills den klickar in i nästa modul. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.
 4. Anslut fasledaren och neutralledaren till L- respektive N-skruvplinten.

Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Tabellen nedan ger en översikt över alla felkoder.

Tryck på TEST-knappen på kontrollenheten för att aktivera TEST-läget.

LED

ÅTGÄRD

FEL

MÖJLIGA ORSAKER

STATUS-LED

Blinkar – en puls per två sekunder.

Programvarufel

Fel programvaruversion.*

*Ladda ner den senaste programvaruversionen från Nikos webbplats för att uppgradera modulen.

Blinkar – två pulser per två sekunder.

Överbelastning eller kortslutning

Bussen är felaktigt ansluten.

Busspänningen är för låg.

Bussöverbelastning. Kontrollera alla punkter.

Ett av busselementen är defekt.

Blinkar – tre pulser per två sekunder.

Överhettning

Temperaturen inuti elcentralen är för hög.

MASTER-LED

Inga felkoder möjliga.

Ej tillämpligt

BUSS-LED

Inga felkoder möjliga.

STRÖM-LED

Inga felkoder möjliga.

Tekniska data

 • tillgänglig effekt: 10 W
 • ingångsspänning: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
 • utgångsspänning: 26 V DC, 400 mA (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • storlek: DIN 4E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • 4 anslutningsterminaler överst för att ansluta strömförsörjningen till spårkopplingen på nästa DIN-skena
 • CE-märkt
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C
 • skydd mot kortslutning, överspänning och överhettning
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.