Skip to main content
Skip table of contents

HVAC-termostat

Beskrivning

Med HVAC-termostaten kan du styra luftkonditioneringssystemet (HVAC-systemet) inom en zon eller ett rum. HVAC-termostaten och luftkonditioneringssystemet kommunicerar via ett HVAC-gränssnitt (CoolMaster). Se Display-kontroller.

HVAC-termostaten kan styras lokalt eller på avstånd via en pekskärm, smartphone eller surfplatta. Till skillnad från HVAC-termostaten kan termostaten som beskrivs i termostat fungera i kombination med en värme- eller kylaktor. Se Värme- eller kylaktor.

Upp till 20 HVAC-termostater kan läggas till i en Niko Home Control-installation.

Översikt


Drift

Varje HVAC-termostat kan programmeras enskilt. Du kan välja mellan tre justerbara temperaturinställningar (DAG, NATT och ANPASSAD) och två veckoprogram. Du kan använda de förprogrammerade inställningarna eller ange egna inställningar. Varje temperaturinställning har två värden beroende på driftsläget som har aktiverats (KYLNING eller UPPVÄRMNING).

Dessutom finns tre statusalternativ (EKO, SKYDDA och PÅ/AV) samt möjligheten att ange önskad temperatur. Status EKO och SKYDDA kan inte väljas via HVAC-termostaten.

Följ stegen nedan för att välja en av temperaturinställningarna eller förprogrammerade veckoprogrammen:

 1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen. När displayen inte används dimmas den för att minska energiförbrukningen.
 2. Tryck på knappen "C" för att visa menyn.
  Följande skärm visas:
 3. Navigera till valfri temperaturinställning eller veckoprogram och tryck på knappen "C".

Följande fabriksinställda temperaturer är förprogrammerade i systemet:

TEMPERATURINSTÄLLNING

UPPVÄRMNING

KYLNING

DAG

21 °C

24 °C

NATT

18 °C

27 °C

ANPASSAD

19 °C

25 °C

Följande inställningar för veckoprogram är förprogrammerade i systemet:

PROG1



Vardag:

6:00 => 22:00  DAG

22:00 => 6:00  NATT


Helg:

6:00 => 22:00  DAG

22:00 => 6:00  NATT

PROG2



Vardag

6:00 => 8:00  DAG

8:00 => 16:00  NATT

16:00 => 18:00  ANPASSAD

18:00 => 22:00  DAG

22:00 => 6:00  NATT


Helg:

8:00 => 22:00  DAG

22:00 => 8:00  NATT


Följande inställningar för HVAC-termostaten är förprogrammerade i systemet:


Boende kan ändra dessa inställningar enligt sina egna önskemål.

Ändra temperaturinställningar

Både temperaturinställningen för KYLNING och temperaturinställningen för UPPVÄRMNING kan ändras. Ändra en av temperaturinställningarna så här:

 1. Tryck på knappen "C" tills följande skärm visas:
 2. Tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:
 3. Navigera till temperaturinställningen som du vill ändra. Tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:
 4. Navigera till värdet för temperaturinställningen som du vill ändra (KYLNING eller UPPVÄRMNING). Tryck på knappen "C".
 5. Ange den temperaturinställning du önskar med hjälp av navigeringsknapparna. Tryck på knappen "C".

Den nya temperaturinställningen sparas. Välj tillbaka för att gå tillbaka till startskärmen.

Värdet som väljs för kylning och värdet som väljs för uppvärmning skiljer sig alltid åt med minst en grad. Varje temperaturinställning har två värden beroende på driftsläget som har aktiverats (KYLNING eller UPPVÄRMNING).

Ändra veckoprogram

Veckoprogram innefattar ett eller flera dagliga program. De kan ändras eller läggas till individuellt. Välj ett dagligt program så här:

 1. Tryck på knappen "C" tills följande skärm visas:
 2. Tryck på knappen "C". Följande skärm visas:
 3. Navigera till det veckoprogram du vill ändra (PROG1 eller PROG2). Tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:

  På denna skärm representerar den övre raden med gula prickar veckan, medan nedre raden med gula prickar representerar helgen.
 4. Välj ett av de befintliga dagliga programmen för att anpassa det.
  Välj "lägg till" om du vill lägga till ett nytt dagligt program.
 5. Tryck på knappen "C".
  Det dagliga programmet visas:

  Du kan nu ändra eller ta bort det dagliga programmet och lägga till nya tids- och temperaturinställningar.

Ändra ett dagligt program så här:

 1. Välj vecka eller helg och tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:
 2. Använd navigeringsknapparna för att navigera genom veckodagarna. Tryck på knappen "C" för att aktivera eller inaktivera dagar enligt dina önskemål.
 3. Välj tillbaka med navigeringsknapparna och tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:
 4. Välj den tid- och temperaturinställning som du vill ändra och tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:
 5. Välj tidsinställningen och tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:

  Ange den nya tidsinställningen med navigeringsknapparna. Tryck på knappen "C" när du är färdig.
 6. Välj den nya temperaturinställningen och tryck på knappen "C". Följande skärm visas:

  Om du inte väljer en temperaturinställning väljer systemet automatiskt AV.
  Den nya temperaturinställningen sparas. Du återgår nu till föregående skärm.
 7. Välj tillbaka tills du kommer till följande skärm:
 8. Upprepa steg 4 till 7 för varje tids- och temperaturinställning som du vill ändra eller lägga till.

Ändra temperaturinställningen under en viss tidsperiod

Temperaturinställningen kan ändras under en viss tidsperiod. Ändra temperaturinställningen så här:

 1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen.
 2. Tryck på en navigeringsknapp. Följande skärm visas:
 3. Öka eller minska temperaturinställningen med navigeringsknapparna. Tryck på knappen "C". Den nya temperaturinställningen sparas.
 4. Ange den nya tidsinställningen med navigeringsknapparna. Tryck på knappen "C". Den nya tidsinställningen sparas och du omdirigeras automatiskt till startskärmen.

Se datum och tid

 

 • Datum och tid för Niko Home Control-installationen styrs centralt.
 • Du kan ändra dessa uppgifter i Niko Home Control-användarprogramvaran.
 • Du kan se dessa uppgifter på termostaten.
 1. Välj DATUM på följande skärm:
 2. Du kan nu se inställningarna för år, månad, dag, timme och minuter.
 3. Välj tillbaka för att återgå till startskärmen.

Ändra ventilationshastigheten

Fläktar i inomhusenheter har tre tillgängliga hastighetsalternativ. Ändra ventilationshastigheten så här:

 1. Välj FLÄKT på följande skärm:
 2. Öka eller minska ventilationshastigheten med knappen "C". Den nya inställningen för ventilationshastigheten sparas.
 3. Välj tillbaka för att återgå till startskärmen.

Ändra driftsläge (kylning eller uppvärmning)

Ändra driftsläget så här:

 1. Välj LÄGE på följande skärm:
 2. Ändra driftsläget med knappen "C". Det nya driftsläget sparas.
 3. Välj tillbaka för att återgå till startskärmen.

Stänga av HVAC-termostaten


 • När HVAC-termostaten stängs av stängs även alla inomhusenheter inom HVAC-termostatens zon av.
 • När HVAC-termostaten är avstängd visas endast temperaturen på skärmen. Den avläses från HVAC-systemet. Ingen temperatur visas om temperaturen inte kan avläsas.

Stäng av HVAC-termostaten så här:

 1. Välj STRÖM på följande skärm:
 2. Tryck på knappen "C". De olika alternativen på denna skärm kan inte längre väljas:
 3. Välj tillbaka för att återgå till startskärmen.

Installation

En HVAC-termostat kan monteras i valfritt rum som är försett med inomhusenheter från HVAC-systemet. Den styr uppvärmningen eller kylningen för rummet där den är monterad.

HVAC-termostaten fungerar endast korrekt när temperaturen i rummet kan mätas noggrant. Försök eliminera så många faktorer som möjligt som kan hindra termostaten från att styra rumstemperaturen korrekt.

Montera inte HVAC-termostaten:

 • i direkt solljus.
 • på en yttervägg.
 • i omedelbar närhet av en värmekälla (kamin, värmeelement, etc.) eller elektrisk utrustning som kan utstråla värme (TV, dator, etc.).
 • bakom en gardin.

Se till att luft inte kan cirkulera bakom termostaten: Stäng hålen i den infällda dosan om det behövs.

Se Installation i Display-kontroller.

Tekniska data

 • bakgrundsbelyst färgdisplay
 • arbetsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • omgivningstemperatur: 5–40 °C
 • displayens mått: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
 • infällningsdjup: 20 mm
 • dag-/veckoprogrammering
 • 2 lägen: kylning och uppvärmning
 • 3 temperaturinställningar med ett värde för kylning och ett värde för uppvärmning
 • 3 statusalternativ: eko, skydda och på/av
 • programmeringsprecision: 1 °C
 • överensstämmer med IEC 60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 och EN 50090-2-3
 • kapslingsklass: IP20


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.