Skip to main content
Skip table of contents

Värme- eller kylaktor

Beskrivning

Värme- eller kylaktorn styr uppvärmningen eller kylningen i fyra zoner eller rum.

Översikt

Drift

Modulen har fyra utgångar för att styra reglerventiler (t.ex. ställdon vid 230 V AC eller 24 V DC), elektriska uppvärmningsenheter eller
individuella kylningsenheter (t.ex. luftkonditioneringsenheter eller fläktkonvektorer) i fyra olika zoner eller rum. Det gör det möjligt för dig att tillämpa
olika uppvärmnings- eller kylningsinställningar på var och en av de fyra zonerna eller rummen utrustade med en Niko Home Control-termostat.
Modulen använder en utgång för att styra cirkulationspumpen eller uppvärmnings- eller kylningssystemet. Den relevanta kontakten stängs
när modulen får en begäran om uppvärmning eller kylning från Niko Home Control-termostaten i en av zonerna eller
rummen. I installationer med en varmvattenbehållare kommer cirkulationspumpen att aktiveras.
Modulen tar hänsyn till öppnings- och stängningstider för ställdonen samt tidsfördröjningen för uppvärmnings- eller
kylningssystemet för att undvika konflikt i installationen.


Modulen ändrar inte inställningarna för uppvärmnings- eller kylningssystemet


Dimensionering

Varje modul styr uppvärmningen eller kylningen i fyra olika zoner eller rum.
En extra modul krävs för varje fyra ytterligare zoner eller rum som ska värmas eller kylas. Högst 20 zoner eller
rum kan värmas eller kylas. Alltså kan högst tio moduler användas per installation.
I programmeringsprogramvaran kan du fastställa vilken kontakt (utgångskontakt 1-4 eller H/C-kontakt) som ska stängas för en
viss begäran om värme eller kyla.


Tillåtna belastningar

Modulen är lämplig för att strömställa potentialfria pannkontakter. Kontrollera i tabellen nedan för att ta reda på maximal belastning för
varje typ.

Typ av belastningMaximal RMS-ström
Induktiv last (cirkulationspumpar osv.)6 A
kapacitiv last10 A
Resistiv last (elektriska uppvärmningsenheter osv.)16 A


Installation

Kontakta HVAC-installatören innan du påbörjar installationsprocessen. Installatören kommer att förse uppvärmnings- eller
kylningssystemet med styrventiler (t.ex. ställdon vid 230 V AC eller 24 V DC på värmekollektorn eller elementet) och verifiera vilken
typ av kontakt som ska användas för anslutning till den centrala värmepannan eller kylningsenheten. Dessutom kommer installatören att säkerställa att den
centrala värmepannan eller kylningsenheten (värmepanna, kontroll eller telefonkontakt osv.) eller cirkulationspumpen kan anslutas. Kontakta
tillverkaren för dessa system för mer information om hur du anpassar inställningarna på rätt sätt.

Kopplingsscheman


Kontrollera att installationen är bortkopplad från elnätet när du installerar elcentralen.
Följ stegen nedan för att installera aktorn:

 1. Tryck fast kopplingsaktorn på DIN-skenan tills den klickar på plats.
 2. Anslut styrventilerna, de elektriska uppvärmningsenheterna eller separata kylningsenheterna (t.ex. luftkonditioneringsenheter eller fläktkonvektorer) till skruvterminaler 1’-4’. Helst ska en särskilt dedikerad kontrollenhet användas för kylningsenheten.

  • Alla fyra anslutningar måste använda samma spänning. Använd inte både 230 V AC och 24 V DC på samma modul.
  • Modulen kan styra högst 16 A ström. Om den elektriska uppvärmningsenheten använder mer ström måste du använda en extern reläkontakt.
  • Om du använder elektriska uppvärmningsenheter eller separata kylningsenheter har H/C-kontakten ingen funktion. Elektriska uppvärmningsenheter kan även anslutas med en tre- eller sexfaldig kopplingsaktor.
 3. Anslut cirkulationspumpen, värmepannan eller kylningsenheten till skruvterminaler H/C’.
 4. Beroende på uppvärmnings- eller kylningssystemet som används i bostaden måste du ansluta säkerhetsklenspänningen (SELV) till skruvterminaler H/C eller ansluta skruvterminal H/C till skruvterminalen bredvid den.
 5. Anslut säkerhetsklenspänningen (SELV) för styrventilerna, de elektriska uppvärmningsenheterna eller separata kylningsenheterna (t.ex. luftkonditioneringsenheter eller fläktkonvektorer).

  Ställdon på 24 V DC ska inte drivas av bussströmförsörjningen.
 6. Anslut värme- eller kylaktorn till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i värme- eller kylaktorn. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten


Programmera värme- eller kylaktorn

Använd programmeringsprogramvaran för att ändra följande inställningar för värme- eller kylaktorn.

Svarstiden för styrventilerna som är anslutna till utgång 1'-4'
Vad är detta?Tiden som krävs för att styrventilerna ska öppnas eller stängas
Varför är detta nödvändigt?

För att undvika konflikt med den centrala värmepannan eller kylningsenheten

Modulen öppnar först styrventilen för zonen som specificerats innan den aktiverar

den centrala värmepannan eller kylningsenheten

Standardinställning1 minut
InformationOm du använder elektriska uppvärmningsenheter eller separata kylningsenheter måste svarstiden vara noll
Svarstiden gäller för alla ventiler som är anslutna till värme- eller kylaktorn. Välj liknande ventiler för
varje utgång.
Tidsfördröjning för den centrala värmepannan eller kylningsenheten
Vad är detta?Tiden som krävs för den centrala värmepannan eller kylningsenheten att stoppa uppvärmning eller kylning
Varför är detta nödvändigt?

För att frigöra restvärme eller -kyla

Styrventilen för zonen förblir öppen under tiden som valts så att

den centrala värmepannan eller kylningsenheten kan frigöra sin restvärme eller -kyla

Standardinställning3 minuter
Information

Om du använder elektriska uppvärmningsenheter eller separata kylningsenheter måste tidsfördröjningen
vara noll
Om den centrala uppvärmnings- eller kylningsenheten har en cirkulationspump måste tidsfördröjningen
vara noll.


Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer
LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Tabellen nedan ger en översikt över
alla felkoder.


LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA LÖSNINGAR
STATUS-LEDBlinkar – en puls per två sekunderProgramvarufel

Felaktig programvaruversion.*
*Ladda ner den senaste programvaruversionen
från Nikos webbplats för att uppgradera
modulen.


Tekniska data

 • varje zon eller rum ska utrustas med en Niko Home Control-termostat
 • maxström per modul: 16 A
 • skruvterminaler för styrning av 4 ställdon vid 230 V AC eller 24 V DC (blanda inte per modul)
 • 2 x 7 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • storlek: DIN 4E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • CE-märkt
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.