Skip to main content
Skip table of contents

Display-kontroller

Beskrivning


Fyra typer av tryckknappar med display är tillgängliga:

Installation

Tryckknappar med display är integrerade i en brygga. Bryggan monteras på en infälld standarddosa med skruvar.

 1. Anslut tryckknappen till den tvåtrådiga busskabeln. Använd det dubbla anslutningsdonet på baksidan av kontrollpanelen. Det är markerat med BB. Anslut varje tråd separat till en av kontakterna.

  • Skala busskabelns trådar 9–10 mm.
  • Högst två trådar med en diameter på 0,5–1 mm vardera kan anslutas per kontakt.

  Tryckknappen med display är nu ansluten. Använd vid behov kontaktens andra öppning för att upprätta en anslutning till nästa kontrollelement.

 2. Montera bryggan på den infällda dosan med skruvarna för att sätta fast tryckknappen. Använd en brygga med en uppsättning klor om det inte finns några skruvhål i den infällda dosan.
  Två typer av bryggor är tillgängliga:
  • brygga 60 x 71 mm med klofixering (Belgien)
  • brygga 71 x 71 mm med skruvfixering (Nederländerna)
 3. Slutför installationen med valfri infällningsplatta från serien Niko Pure, Niko Intense eller Niko Original.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.