Skip to main content
Skip table of contents

Stämningskontroll

Beskrivning


Stämningskontrollen används av den boende för att välja en av de förprogrammerade stämningsinställningarna. En stämningsinställning är en
kombination av utgångsinställningar avseende belysning, markiser, persienner, etc.


Översikt

Drift

Stämningsinställningar sparas under programmeringen av installationen. Programvaran inkluderar 22 piktogram varar högst
åtta piktogram kan väljas. En eller flera åtgärder kopplas sedan till var och en av dessa åtta piktogram för att
skapa den perfekta stämningen för varje tillfälle.
Aktivera en stämningsinställning så här:

  1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen. När displayen inte används dimmas den för att minska energiförbrukningen.
  2. Tryck på navigeringsknapparna tills piktogrammet för önskad stämningsinställning visas.
  3. Tryck på knappen "C".

Piktogrammet blir gult och förblir så under hela tiden som stämningsinställningen är aktiverad.


Installation

Se Installation på Display-kontroller.

Tekniska data

• bakgrundsbelyst färgdisplay
• arbetsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
• omgivningstemperatur: 5–40 °C
• displayens mått: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
• infällningsdjup: 20 mm

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.