Skip to main content
Skip table of contents

Eko-display

Beskrivning


Med eko-displayen kan de boende övervaka energi- och vattenförbrukningen samt energiproduktionen
(om tillämpligt) i bostaden. Den kan också användas till att aktivera eko-funktionen eller närvarosimuleringen.
Upp till 5 eko-displayer kan läggas till i en Niko Home Control-installation.


Översikt

Drift

Förbrukningsdetaljer


Eko-displayen visar information om el-, gas- och vattenförbrukningen samt elproduktionen i
bostaden. Se Elmätare på sidan <OL>. Typen av information som visas beror på vilka
mätare som installerats. Energimätaren för el mäter elförbrukningen eller
elproduktionen. Pulsräknaren mäter el-, gas- och/eller vattenförbrukningen.
Den aktuella elförbrukningen anges i W eller kW, medan gasförbrukningen anges i m³. Den totala
energiförbrukningen för den aktuella veckan anges i EUR, GBP eller SEK och visas nedanför.


Gör så här för att se förbrukningstakten:

 1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen. När displayen inte används dimmas den för att minska energiförbrukningen.
 2. Håll ner knappen "C" för att visa menyn.
  Följande skärm visas:
 3. Tryck på knappen "C" för att välja TAKT.
  Följande skärm visas:
 4. Välj ELEKTRICITET, GAS eller VATTEN och tryck på knappen "C".
  Den valda förbrukningstakten visas. Du kan nu ändra takten.

 5. Välj tillbaka med navigeringsknapparna och tryck på knappen "C".


Eko-funktion

Eko-funktionen tillämpas på alla lampor och anslutna kretsar, ventilation och uppvärmning som den boende vill stänga av
när han/hon lämnar hemmet. Du kan bestämma vilka utgångar som ska inkluderas i denna funktion när du programmerar
installationen.
Tryck på eko-knappen för att aktivera eko-funktionen. Energiförbrukningen minskar omedelbart.


Närvarosimulering

Med närvarosimuleringen kan den boende tända lamporna automatiskt vid vissa tidpunkter. Då
ser det ut som om någon är hemma. Under programmering av installationen kan du själv bestämma vilka lampor som ska
inkluderas i närvarosimuleringen samt när de ska tändas och hur länge de ska vara tända.
Tryck på närvarosimuleringsknappen för att aktivera närvarosimuleringen.


Installation

Montera eko-displayen:
• skyddad mot direkt solljus.
• nära den dörr som den boende oftast använder när han/hon lämnar hemmet.


Se Installation på Display-kontroller.


Tekniska data


• bakgrundsbelyst färgdisplay
• arbetsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
• omgivningstemperatur: 5–40 °C
• displayens mått: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
• infällningsdjup: 20 mm
• energiförbrukning per vecka i EUR, GBP eller SEK
• överensstämmer med IEC 60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 och EN 50090-2-3

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.