Skip to main content
Skip table of contents

Termostat

Beskrivning

Med termostatfunktionen kan du välja alternativ för uppvärmning eller kylning för flera olika zoner eller rum. Termostaten fungerar med en värme- eller kylaktor eller, vid elektrisk uppvärmning, med den tre- eller sexfaldiga kopplingsaktorn. Se Värme- eller kylaktor.

Upp till 20 termostater kan läggas till i en Niko Home Control-installation.

Översikt


Drift

Varje termostat kan programmeras separat. Det finns tre veckoprogram att välja mellan: två för värmefunktionen och ett för kylfunktionen. Dessutom finns det fem temperaturinställningar (DAG, NATT, EKO, SVAL och AV). Du kan använda de förprogrammerade inställningarna eller ange egna inställningar.

Följ stegen nedan för att välja ett av de förprogrammerade veckoprogrammen eller temperaturinställningarna:

 1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen. När displayen inte används dimmas den för att minska energiförbrukningen.
 2. Håll ner knappen "C" för att visa menyn.
  Följande skärm visas:
 3. Navigera till valfritt veckoprogram eller temperaturinställning och tryck på knappen "C".

Följande fabriksinställda temperaturer är förprogrammerade i systemet:

DAG

21 °C

NATT

16 °C

EKO

18 °C

SVAL

24 °C

AV

7 °C

Följande inställningar för veckoprogram är förprogrammerade i systemet:

PROG1

Vardag

6:00 => 8:00  DAG

8:00 => 16:00  NATT

16:00 => 18:00  EKO

18:00 => 22:00  DAG

22:00 => 6:00  NATT


Helg:

8:00 => 22:00  DAG

22:00 => 8:00  NATT

PROG2

Vardag:

8:00 => 22:00  DAG

22:00 => 8:00  NATT


Helg:

8:00 => 22:00  DAG

22:00 => 8:00  NATT

PROG3

Vardag:

16:00 => 19:00  SVAL

19:00 => 16:00  AV


Helg:

10:00 => 19:00  SVAL

19:00 => 10:00  AV

Boende kan ändra dessa inställningar enligt sina egna önskemål.

Ändra förprogrammerade inställningar

Ändra en av de förprogrammerade inställningarna så här:

 1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen. När displayen inte används dimmas den för att minska energiförbrukningen.
 2. Tryck på knappen "C" tills följande skärm visas:
 3. Kontrollera att PROG är vald och tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:

Du kan nu välja och ändra valfritt veckoprogram eller temperaturnivå.

Ändra fasta temperaturinställningar

Ändra en av de fasta temperaturinställningarna så här:

 1. Navigera till temperaturinställningen som du vill ändra.
 2. Tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:
 3. Ange den temperaturinställning du önskar med hjälp av navigeringsknapparna. Tryck på knappen "C". Den nya temperaturinställningen sparas och du omdirigeras till föregående skärm.

Ändra veckoprogram

Veckoprogram innefattar ett eller flera dagliga program. De kan ändras eller läggas till individuellt. Välj ett dagligt program så här:

 1. Navigera till det veckoprogram du vill ändra.
 2. Tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:

  På denna skärm representerar den övre raden med gula prickar veckan, medan nedre raden med gula prickar representerar helgen.
 3. Välj ett av de befintliga dagliga programmen för att anpassa det.
  Välj "lägg till" om du vill lägga till ett nytt dagligt program. 
 4. Tryck på knappen "C".
  Det dagliga programmet visas:

Du kan nu ändra det dagliga programmet, lägga till nya tids- och temperaturinställningar och radera befintliga inställningar.

Ändra ett dagligt program så här:

 1. Välj vecka eller helg och tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:
 2. Använd navigeringsknapparna för att navigera genom veckodagarna. Tryck på knappen "C" för att aktivera eller inaktivera dagar enligt dina önskemål.
 3. Välj tillbaka med navigeringsknapparna och tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:
 4. Välj den tid- och temperaturinställning som du vill ändra och tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:
 5. Välj tidsinställningen och tryck på knapp "C".
  Följande skärm visas:

  Ange den nya tidsinställningen med navigeringsknapparna. Tryck på knappen "C" när du är färdig.
 6. Välj den nya temperaturinställningen och tryck på knappen "C".
  Följande skärm visas:

  Om du inte väljer en temperaturinställning väljer systemet automatiskt DAG. Den nya temperaturinställningen sparas. Du återgår nu till föregående skärm.
 7. Välj tillbaka tills du kommer till följande skärm:
 8. Upprepa steg 4 till 7 för varje tids- och temperaturinställning som du vill ändra eller lägga till.

Se datum och tid

 • Datum och tid för Niko Home Control-installationen styrs centralt.
 • Du kan se dessa uppgifter på termostaten.
 1. Välj DATUM på följande skärm:
 2. Du kan nu se inställningarna för år, månad, dag, timme och minuter.
 3. Välj tillbaka för att återgå till startskärmen.

Kalibrera klocktermostaten

Om termostattemperaturen skiljer sig från den faktiska temperaturen måste termostaten kalibreras.

 • Kalibrera endast termostaten när installationen har varit igång i minst två timmar eftersom temperaturvisningen då säkert har stabiliserats. 
 • Kalibrera inte termostattemperaturen under extrema temperaturförhållanden.
 1. Mät temperaturen i mitten av rummet med en termometer.
 2. Välj KALIBRERING på följande skärm:
 3. Tryck på knappen "C".
 4. Använd navigeringsknapparna tills temperaturen på displayen motsvarar temperaturen som mäts i mitten av rummet. Tryck på knappen "C".

  Du kan höja eller sänka temperaturen på displayen med sex grader.


 5. Välj tillbaka med navigeringsknapparna och tryck på knappen "C".

Installation

En termostat kan monteras i ett rum som är utrustat med ett golvvärmesystem, värmeelement eller kylenhet. Den styr uppvärmningen eller kylningen för rummet där den är monterad.

Termostaten fungerar bara ordentligt om rumstemperaturen kan mätas korrekt. Försök eliminera så många faktorer som möjligt som kan hindra termostaten från att styra rumstemperaturen korrekt.

Montera inte termostaten:

 • i direkt solljus.
 • på en yttervägg.
 • i omedelbar närhet av en värmekälla (kamin, värmeelement, etc.) eller elektrisk utrustning som kan utstråla värme (TV, dator, etc.).
 • bakom en gardin.

Se till att luft inte kan cirkulera bakom termostaten: Stäng hålen i den infällda dosan om det behövs.

Se Installation i Display-kontroller.

Tekniska data

 • bakgrundsbelyst färgdisplay
 • arbetsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • omgivningstemperatur: 5–40 °C
 • displayens mått: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
 • infällningsdjup: 20 mm
 • dag-/veckoprogram
 • 5 temperaturinställningar: dag, natt, eko, av (frostfritt) och sval
 • programmeringsprecision: 0,5 °C
 • överensstämmer med IEC 60730-2-9, EN 50491-5-2, EN 50491-2 och EN 50090-2-3
 • kapslingsklass: IP20JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.