Skip to main content
Skip table of contents

Údržba modulu Danfoss Icon Zigbee


Obnova továrenských nastavení

Obnovu továrenských nastavení v module Danfoss IconTM Zigbee®musíte vykonať v nasledujúcich prípadoch:

 • Vymenili ste chybný bezdrôtový smart hub za nový.

 • Chcete odstrániť inštaláciu Danfoss zo svojej siete Zigbee Niko Home Control.

 • Počas procesu párovania LED kontrolka 5-krát zabliká načerveno (

  ), a potom bude nepretržite svietiť zelená kontrolka (

  ).

Obnova továrenských nastavení modulu Danfoss Icon Zigbee nemá vplyv na vašu konfiguráciu Niko Home Control. Všetky vaše ovládače a zariadenia sú stále prítomné.

Odpojte APP kábel od modulu Danfoss Icon Zigbee.

Stlačte a podržte tlačidlo na module.

Znovu zapojte APP kábel počas toho, ako držíte tlačidlo.

Keď LED kontrolka svieti načerveno, pustite tlačidlo.

Keď sa LED kontrolka vypne, továrenské nastavenia boli úspešne dokončené.


Výmena chybného modulu Danfoss Icon Zigbee.

V prípade, ak vymeníte chybný modul Danfoss Zigbee za nový, musíte zopakovať celý proces párovania, uvedenia do prevádzky/adresovania pomocou aplikácie Niko Home alebo programovacieho softvéru Niko Home Control.


Výmena chybného bezdrôtového smart hub

Ak ste vymenili chybný bezdrôtový smart hub za nový,

je potrebné:

 1. Vykonať obnovu továrenských nastavení na module Danfoss Icon Zigbee.

 2. Zopakovať kompletný postup uvedenia do prevádzky prostredníctvom aplikácie Niko Home alebo programovacieho softvéru Niko Home Control.


Rozšírenie alebo úprava inštalácie Danfoss Icon

Ak:

 • rozšírite svoju inštaláciu o nové termostaty 
  alebo

 • upravíte konfiguráciu

 • už spárovaný modul Danfoss Icon Zigbee, 

je potrebné vykonať obnovu továrenských nastavení  na module Danfoss Icon Zigbee a zopakovať celý proces párovania, uvedenia do prevádzky/adresovania pomocou aplikácie Niko Home alebo programovacieho softvéru Niko Home Control.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.