Skip to main content
Skip table of contents

Danfoss Icon a Niko Home Control

Párovanie, uvedenie do prevádzky a adresovanie

Je potrebné prepojiť (spárovať) modul Danfoss IconTM Zigbee® a váš bezdrôtový smart hub. Do svojej inštalácie Niko Home Control musíte pridať termostat (termostaty) Danfos Icon. Na to môžete použiť aplikáciu Niko Home (uvedenie do prevádzky) alebo programovací softvér Niko Home Control (adresovanie).


Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Pri použití Niko Home Control so systémom Danfoss Icon môžete:

 • kontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (izbová teplota a stanovená hodnota teploty),

 • samostatne kontrolovať a ovládať viaceré miestnosti,

 • skontrolovať a vybrať programovací režim (Doma, Preč, Dovolenka alebo Automatika),

 • skontrolovať prevádzkový režim kúrenia (chladenie, kúrenie),

 • nakonfigurovať program pre miestnosť.

Po aktivácii prepojenia sa funkcie Danfoss Icon automaticky zobrazia vo vašich aplikáciách Niko Home Control a na vašich dotykových obrazovkách. Tieto funkcie môžete kombinovať v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou jednoduchého stlačenia jedného tlačidla (napr. zhasnúť všetky svetlá a znížiť nastavenú teplotu pomocou tlačidla „odchádzam z domu“).

 • Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Danfoss Icon.

 • Aplikácia Danfoss Icon nie je dostupná, keď sa pripojíte k systému Niko Home Control.


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.


Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje bezdrôtový smart hub.

 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.12 alebo vyššia).

 • Má  aktívne pripojenie na internet.

 • Je registrovaná a máte k dispozícii e-mailovú adresu a heslo.

 • Ak chcete využívať funkcie Danfoss v kombinácii s akciami Niko Home Control, tieto akcie je potrebné pred aktiváciou prepojenia naprogramovať pomocou programovacieho  softvéru Niko  Home Control.

Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš systém Danfoss Icon spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • Ide o bezdrôtový 24 V káblový hlavný ovládač Danfoss Master Controller (088U1141-....1148) pre hydronické podlahové kúrenie a systémy viacerých miestností.

 • Obsahuje modul Danfoss Icon Zigbee (088U1130). Modul je namontovaný v blízkosti hlavného ovládača Danfoss Icon Master Controller. Ovládač a modul sú pripojené káblom.

 • Pre každý systém Danfoss Icon vo vašej inštalácii potrebujete mať modul Danfoss Icon Zigbee.


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Danfoss Icon?

Prepojenie medzi oboma systémami aktivujete pomocou aplikácie Niko Home alebo programovacieho softvéru Niko Home Control.


Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Danfoss Icon?

Na deaktiváciu prepojenia medzi oboma systémami je potrebné vykonať obnovenie na továrenské nastavenia na module Danfoss Icon Zigbee.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Danfoss Icon zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a Digital black.

 • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa funkcie Danfoss Icon už nebudú vykonávať.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.