Skip to main content
Skip table of contents

Programovacie režimy vášho termostatu Danfos Icon

Termostat Danfoss IconTM podporuje rôzne programovacie režimy pre vykurovací systém: Doma, Preč, Dovolenka alebo Automatika.

Niko Home Control používa rovnaké programovacie režimy:

  • Doma: použije sa fixná stanovená hodnota teploty (definovaná v aplikácii Niko Home). Definované rozvrhy budú zrušené.
  • Preč: použije sa fixná stanovená hodnota teploty (definovaná v aplikácii Niko Home). Definované rozvrhy a nastavenia chladenia Danfoss budú zrušené.
  • Dovolenka: nastavená teplota je 16°. Chladiace funkcie Danfoss budú zrušené.
  • Rozvrh (automatický): termostat zmení nastavenú hodnotu teploty podľa týždenného programu, ako je definované v aplikácii Niko Home.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.