Skip to main content
Skip table of contents

Párovanie a adresovanie s programovacím softvérom Niko Home Control II


Východiskový bod

  • Bezdrôtový smart hub je zapnutý.

  • LED kontrolka na module Danfoss IconTM Zigbee® je vypnutá. Ak nie, pozrite si správanie LED kontrolky.

  • Vytvorili ste termostaty Danfoss ako všeobecné vykurovacie zariadenia v programovacom softvéri Niko Home Control.

  • Teraz sa nachádzate v okne s prehľadom adries.


Postup

  1. Párovanie modulu Danfoss Icon Zigbee s bezdrôtovým smart hub.

  2. Adresovanie termostatu Danfoss vo vašej inštalácii.

Ak zaznamenáte akékoľvek problémy počas procesu adresovania, pozrite si časť Riešenie problémov.


Párovanie modulu Danfoss Icon Zigbee s bezdrôtovým smart hub.

  • Počas procesu párovania ostáva obrazovka adresovania v programovacom softvéri Niko Home Control rovnaká.

  • Ak sa prevádzka LED kontrolky odlišuje od opisu uvedeného nižšie, pozrite si LED správanie počas párovania Zigbee.1. Na pravej lište s tlačidlami stlačte tlačidlo Ovládače a zariadenia

2. Krátko stlačte tlačidlo na module Danfoss Icon Zigbee, aby ste spárovali modul s bezdrôtovým smart hub. 
LED kontrolka na module krátko zasvieti nazeleno.

   

3. Proces párovania sa začne a počas procesu LED kontrolka na module zabliká 2-krát/s. Proces trvá približne 30 sekúnd (v závislosti od veľkosti vašej inštalácie).

4. Proces párovania je úspešne dokončený, keď zelená LED kontrolka prestane blikať a kontinuálne bude svietiť počas 3 minút. LED kontrolka sa potom vypne. Okno s prehľadom adries v programovacom softvéri Niko Home Control zostáva rovnaké.

 

   


Adresovanie termostatov Danfoss

  • Ak prerušíte proces adresovania termostatov Danfoss, môžete kedykoľvek pokračovať v procese tým, že otvoríte okno prehľadu adriesovládače a zariadenia v programovacom softvéri Niko Home Control. Modul Danfoss Icon Zigbee a bezdrôtový smart hub sú spárované.

  • Termostaty Danfoss adresujete postupne po jednom. Adresovanie viacerých termostatov naraz nie je podporované.

V prípade každého termostatu vo vašej inštalácii:

1. Kliknite na znak plus na zariadení Danfoss, ktoré chcete adresovať.

2. Zmeňte stanovenú hodnotu teploty na termostate Danfoss. Zariadenie je adresované v softvéri.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.