Skip to main content
Skip table of contents

Smart spínače, Zigbee®

Smart spínače, Zigbee® môžete použiť v 2 režimoch: samostatnom a pripojenom.
V samostatnom režime fungujú autonómne bez pripojenia na jednotku wireless bridge (550-00640) alebo bezdrôtový smart hub (552-00001).
V pripojenom režime sú pripojené na jednotku wireless bridge (550-00640) alebo bezdrôtový smart hub (552-00001) a sú dostupné aj dodatočné funkcie.

Ďalšie informácie o oboch režimoch nájdete tu: 

Jednoduchý smart spínač, Zigbee®, 10 A
Dvojitý smart spínač, Zigbee®, 2 x 10 A
Smart stmievač, Zigbee®, 3 - 200 W, 2-vodičový
Smart ovládač motora, Zigbee®, 3 A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.