Skip to main content
Skip table of contents

Dvojitý smart spínač, Zigbee®, 2 x 10 A

Samostatné použitie

Smart spínač, Zigbee® pracuje samostatne s prepínacou funkciou, ak nie je nakonfigurovaný do inštalácie Niko Home Control, alebo ak nie je pripojený na bezdrôtový smart hub (552-00001) alebo wireless bridge (550-00640).

Mechanické rozšírenia tlačidiel (170-x00xx), ktoré sú vodičom pripojené na rozširovaciu svorky, môžu byť takisto použité v samostatnom režime.
Všetky mechanické rozšírenia tlačidiel pripojené na rovnakú svorku sa budú správať rovnako ako smart spínač.
Nie je možné nakonfigurovať správanie rozširujúcich spínačov tlačidiel samostatne.

 • Smart spínač spína iba L-vodič smerom k jeho pólovému kontaktu. N-vodič sa nebude spínať

 • Firmvér Zigbee® smart spínača, ktorý pracuje v samostatnom režime, nie je možné aktualizovať bezdrôtovo (OTA).
  Spárujte zariadenie s bezdrôtovým smart hubom (552-00001) alebo wireless bridgom (550-00640), ak chcete stiahnuť najnovšiu verziu firmvéru pre Zigbee® zariadenie

 • Ak tlačidlo Niko Zigbee® zariadenia stlačíte 3-krát behom 6 sekúnd, spustí sa vyhľadávanie pre Zigbee® hlavný uzol (režim párovania).
  Modrá LED bude blikať max. 5 minút a vypne sa, ak nebol nájdený žiadny hlavný uzol. Zariadenie sa dá vždy používať

Pripojené použitie

Zigbee® spínač je možné použiť v pripojenom režime, keď je spárovaný s bezdrôtovým smart hubom (552-00001), wireless bridgom (550-00640) alebo Zigbee® koordinátorom/sieťou tretej strany.
V pripojenom režime je možné Zigbee® spínač použiť v inštalácii Niko Home Control. 
Môže zapnúť/vypnúť jeden alebo viaceré svetelné okruhy, ktoré sú vodičom pripojené na jeho výstup alebo akýkoľvek iný spotrebič v rámci inštalácie Niko Home Control  prostredníctvom:

Tento režim vám umožňuje aktivovať pokročilejšie funkcie a ovládať vaše Zigbee® zariadenia na diaľku prostredníctvom smartfónu/tabletu a aplikácie Niko Home.
Ďalšie informácie nájdete v  Dvojitý smart spínač, Zigbee®, 2 x 10 A

 • Je možné odpojiť ovládač a jeho vodičom pripojené rozšírenia tlačidiel od zabudovaného kontaktu a spínať aj iný svetelný okruh okrem toho, ktorý je vodičom pripojený na smart Zigbee® spínač.
  To zabezpečuje max. flexibilitu na nakonfigurovanie spínacieho kontaktu a ovládačov prostredníctvom  programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home.

 • V pripojenom režime je takisto možné použiť mechanické rozšírenia tlačidiel (170-x00xx), ktoré sú vodičom pripojené na rozširujúcu svorku. Všetky mechanické rozšírenia tlačidiel, ktoré sú vodičom pripojené na rovnakú svorku, sa budú správať rovnako ako smart spínač, Zigbee®.
  Nie je možné nakonfigurovať správanie rozširujúcich spínačov tlačidiel oddelene od správania Zigbee® zariadenia, ktoré je k nemu pripojené vodičom.

 • Rozširujúce spínače musia byť nakonfigurované v pripojenom režime, až potom je možné ich používať

 • Firmvér smart Zigbee® spínača, pracujúceho v pripojenom režime v inštalácii Niko Home Control, je možné aktualizovať bezdrôtovo (OTA).
  OTA aktualizácia prebieha automaticky na pozadí. Zigbee® zariadenia vyhľadáva nové OTA údaje každých 6 hodín. Zariadenie bude normálne ďalej fungovať aj počas aktualizácie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.