Skip to main content
Skip table of contents

Smart ovládač motora, Zigbee®, 3 A

Samostatné použitie

Smart ovládač motora, Zigbee®pracuje autonómne, ak nie je pripojený k bezdrôtovému smart hubu (552-00001) alebo wireless bridgu (550-00640). 
Nezabúdajte, že každé z dvoch tlačidiel motora môže aktivovať a zastaviť smer otáčania 230 V motora:

 • Krátke stlačenie ľavého tlačidla spustí otáčanie 230 V motora v jednom smere, kým neubehne jeho doba chodu alebo kým znovu krátko nestlačíte jedno z dvoch tlačidiel

 • Krátke stlačenie pravého tlačidla spustí otáčanie 230 V motora v druhom smere, kým neubehne jeho doba chodu alebo kým znovu krátko nestlačíte jedno z dvoch tlačidiel

 • Ovládač žalúzií/roliet má interné oneskorenie prepínania (0,5 sekundy), ktoré ubehne, keď sa zmení smer otáčania.
  Toto oneskorenie prepínania umožňuje, aby sa kondenzátor motora vybil a chráni motor pred špičkami prúdu a náhlymi zmenami krútiaceho momentu

 • Smart ovládač motora spína iba L-vodič smerom k jeho pólovému kontaktu. N-vodič sa nebude spínať

 • Firmvér Zigbee® smart ovládača motora, ktorý pracuje v samostatnom režime, nie je možné aktualizovať bezdrôtovo (OTA).
  Spárujte zariadenie s bezdrôtovým smart hubom (552-00001) alebo wireless bridgom (550-00640), ak chcete stiahnuť najnovšiu verziu firmvéru pre Zigbee® zariadenie

 • Ak tlačidlo Niko Zigbee® zariadenia stlačíte 3-krát behom 6 sekúnd, spustí vyhľadávanie pre Zigbee® hlavný uzol (režim párovania).
  Modré LED bude blikať max. 5 minút a vypne sa, ak nebol nájdený žiadny hlavný uzol. Zariadenie sa dá vždy používať

Pripojené použitie

Zigbee® ovládač žalúzií/roliet je možné použiť v pripojenom režime, keď je spárovaný s bezdrôtovým smart hubom (552-00001), wireless bridgom (550-00640) alebo Zigbee® koordinátorom/sieťou tretej strany.
V pripojenom režime je možné Zigbee® ovládač žalúzií/roliet použiť v inštalácii Niko Home Control.
Dokáže ovládať 230 V motor pripojený vodičom na vlastné svorky alebo akýkoľvek iný ovládač žalúzií/roliet v rámci inštalácie Niko Home Control prostredníctvom:

Ovládač žalúzií/roliet má interné oneskorenie prepínania (0,5 sekundy), ktoré ubehne, keď sa zmení smer otáčania.
Toto oneskorenie prepínania umožňuje, aby sa kondenzátor motora vybil a chráni motor pred špičkami prúdu a náhlymi zmenami krútiaceho momentu

Tento režim vám umožňuje aktivovať pokročilejšie funkcie a ovládať vaše Zigbee® zariadenia na diaľku prostredníctvom smartfónu/tabletu a aplikácie Niko Home.
Pre ďalšie informácie si pozrite Smart ovládač motora, Zigbee®, 3 A.

 • Je možné odpojiť ovládač od zabudovaného kontaktu a ovládať iné rolety, žalúzie alebo markízy, ktoré nie sú vodičom pripojené k smart ovládaču motora Zigbee®.
  To zabezpečuje max. flexibilitu na nakonfigurovanie kontaktu a ovládačov prostredníctvom  programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home.

 • Firmvér smart Zigbee® ovládača motora, pracujúceho v pripojenom režime v inštalácii Niko Home Control, je možné aktualizovať bezdrôtovo (OTA).
  OTA aktualizácia prebieha automaticky na pozadí. Zigbee® zariadenia vyhľadáva nové OTA údaje každých 6 hodín. Zariadenie bude normálne ďalej fungovať aj počas aktualizácie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.