Skip to main content
Skip table of contents

Smart stmievač, Zigbee®, 3 - 200 W, 2-vodičový

Samostatné použitie

Smart stmievač Zigbee® pracuje samostatne, ak nie je nakonfigurovaný do inštalácie Niko Home Control, alebo ak nie je pripojený na bezdrôtový smart hub (552-00001) alebo wireless bridge (550-00640).

V samostatnom režime je takisto možné použiť mechanické rozšírenia tlačidiel (170-x00xx), ktoré sú vodičom pripojené na rozširujúcu svorku.
Všetky mechanické rozšírenia tlačidiel pripojené na rovnakú svorku sa budú správať rovnako ako smart stmievač.
Nie je možné nakonfigurovať správanie rozširujúcich spínačov tlačidiel samostatne.

 • LED spätnej väzby bude blikať načerveno keď je Zigbee® zariadenie nakonfigurované do inštalácie Niko Home Control a dôjde k strate RF pripojenia s jednotkou smart hub alebo wireless bridge.
  Zariadenie môže i naďalej pracovať v samostatnom režime, ale LED spätnej väzby bude zobrazovať iba stav s červeným blikaním.

 • Firmvér Zigbee® smart stmievača, ktorý pracuje v samostatnom režime, nie je možné aktualizovať bezdrôtovo (OTA).
  Spárujte zariadenie s bezdrôtovým smart hubom (552-00001) alebo wireless bridgom (550-00640), ak chcete stiahnuť najnovšiu verziu firmvéru pre Zigbee® zariadenie

 • Ak tlačidlo Niko Zigbee® zariadenia stlačíte 3-krát behom 6 sekúnd, spustí sa vyhľadávanie pre Zigbee® hlavný uzol (režim párovania).
  Modré LED bude blikať max. 5 minút a vypne sa, ak nebol nájdený žiadny hlavný uzol. Zariadenie sa dá vždy používať

Smart použitie

Zigbee® stmievač je možné použiť v pripojenom režime, keď je spárovaný s bezdrôtovým smart hubom (552-00001), wireless bridgom (550-00640) alebo Zigbee® koordinátorom/sieťou tretej strany.
V pripojenom režime je možné Zigbee® stmievač použiť v inštalácii Niko Home Control. 
Môže zapnúť/vypnúť jeden alebo viaceré svetelné okruhy, ktoré sú vodičom pripojené na jeho výstup alebo akýkoľvek iný spotrebič v rámci inštalácie Niko Home Control  prostredníctvom:

Tento režim vám umožňuje aktivovať pokročilejšie funkcie a ovládať vaše Zigbee® zariadenia na diaľku prostredníctvom smartfónu/tabletu a aplikácie Niko Home.
Pre ďalšie informácie si pozrite Smart stmievač, Zigbee®, 3 - 200 W, 2-vodičový.

 • Je možné odpojiť ovládač a jeho vodičom pripojené rozšírenia tlačidiel od zabudovaného kontaktu a spínať aj iný svetelný okruh okrem toho, ktorý je vodičom pripojený na smart Zigbee® stmievač.
  To zabezpečuje max. flexibilitu na nakonfigurovanie spínacieho kontaktu a ovládačov prostredníctvom  programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home.

 • V pripojenom režime je takisto možné použiť mechanické rozšírenia tlačidiel (170-x00xx), ktoré sú vodičom pripojené na rozširujúcu svorku. Všetky mechanické rozšírenia tlačidiel, ktoré sú vodičom pripojené na rovnakú svorku, sa budú správať rovnako ako smart spínač, Zigbee®.
  Nie je možné nakonfigurovať správanie rozširujúcich spínačov tlačidiel oddelene od správania Zigbee® zariadenia, ktoré je k nemu pripojené vodičom.

 • Rozširujúce spínače musia byť nakonfigurované v pripojenom režime, až potom je možné ich používať

 • Firmvér smart Zigbee® stmievača, pracujúceho v pripojenom režime v inštalácii Niko Home Control, je možné aktualizovať bezdrôtovo (OTA).
  OTA aktualizácia prebieha automaticky na pozadí. Zigbee® zariadenia vyhľadáva nové OTA údaje každých 6 hodín. Zariadenie bude normálne ďalej fungovať aj počas aktualizácie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.