Skip to main content
Skip table of contents

SMA a Niko Home Control

V prípade inštalácie používajúcej verziu 2.16 alebo staršiu môžete prepojenie medzi aplikáciami Niko Home Control a SMA aktivovať a deaktivovať na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď používate Niko Home Control so svojím systémom  SMA, máte prístup k:

 • prehľadu spotreby elektrickej energie (*)

  • Akú časť napájajú solárne panely?

  • Aká časť je napájaná zo siete?

 • Prehľad vašej celkovej produkcie energie (*)

  • Akú časť odosielate do siete?

  • Akú časť sami spotrebujete?

 • Prehľad vašej celkovej produkcie energie zo solárneho panela (*)

 • Prehľad vašej vlastnej spotreby (% celkovej produkcie) (*)

(*) V nižšie uvedenej tabuľke si pozrite požiadavky „Čo budem potrebovať?“.

Niko Home control ponúka ešte viac spôsobov rozumného riadenia spotreby energie.

Pozrite si režimy ako Solárny režim a Režim v špičke a inteligentné oznamy v aplikácii Niko Home.

Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od špecifických vlastností systému SMA.


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Musíte mať počítač s programovacím softvérom Niko Home Control (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • Obidva systémy ste pripojili k rovnakej domácej sieti.


Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Má  bezdrôtový smart hub alebo connected controller II.

 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • Má  aktívne pripojenie na internet.

 • Je registrovaná a máte k dispozícii e-mailovú adresu a heslo.

 • Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu

 • Pre typ inštalácie s jednotkou:

  • connected controller – musíte pripojiť svoju inštaláciu na port P1 na digitálnom merači prostredníctvom jednotky wireless bridge pre Niko Home Control.

  • bezdrôtový smart hub – musíte pripojiť smart hub na port P1 na digitálnom merači prostredníctvom priloženého kábla P1.

Váš systém SMA spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • Je to podporovaný invertor SMA a máte k dispozícii jeho sériové číslo.

 • aktívne pripojenie na internet.

 • Váš inštalatér solárneho panela počas inštalácie povolil MODBUS port na invertori.

 • Kliknite tu, ak chcete zobraziť zoznam podporovaných invertorov SMA.

 • Sériové číslo nájdete na invertori SMA.

 • Ak váš inštalatér solárneho panela nepovolil komunikáciu MODBUS, Niko Home Control sa pokúsi automaticky povoliť port. Ak tento pokus nebude úspešný, v portáli Niko bude počas procesu aktivácie potrebné zadať heslo od inštalatéra SMA na povolenie portu.

 • Predvolené heslo od inštalatéra SMA je 1111.

 • Ak nemáte heslo od inštalatéra SMA, kontaktujte svojho inštalatéra solárneho panelu alebo vyplňte formulár na webovej stránke SMA.


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom SMA?

Prepojenie a funkcie je potrebné nastaviť prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.


Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom SMA? 

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra. 

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie SMA zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a Digital black.

 • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa nevykonajú funkcie SMA.

Ako aktualizujete nastavenie prepojenia medzi Niko Home Control a systémom SMA?

Neuplatňuje sa


Podporované invertore SMA

Vo všeobecnosti sú s Niko Home Control II kompatibilné invertore SMA predávané od roku 2017.

Kompletný zoznam nájdete nižšie.

Sunny Boy

Sunny Tripower

Sunny Tripower Smart Energy

SB1.5-1VL-40

SB2.0-1VL-40

SB2.5-1VL-40

SB6.0-1AV-41 

SB6.0-1AV-40 

SB5.0-1AV-41 

SB5.0-1AV-40 

SB4.0-1AV-41 

SB4.0-1AV-40 

SB3.6-1AV-41 

SB3.6-1AV-40 

SB3.0-1AV-41 

SB3.0-1AV-40

STP10.0-3AV-40 

STP8.0-3AV-40 

STP6.0-3AV-40 

STP5.0-3AV-40 

STP4.0-3AV-40 

STP3.0-3AV-40

STP5.0-3SE-40

STP6.0-3SE-40 

STP8.0-3SE-40 

STP10.0-3SE-40
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.