Skip to main content
Skip table of contents

EKO displej

EKO displej zobrazuje informácie o spotrebe elektrickej energie, plynu a vody, ako aj o množstve vyprodukovanej energie v domácnosti. Ktoré informácie sa vám budú zobrazovať na displeji, závisí od meracích modulov, ktoré máte nainštalované. Takisto môžete aktivovať aj funkciu EKO alebo funkciu simulovania prítomnosti.

V tejto časti:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.