Skip to main content
Skip table of contents

Použitie funkcie na simuláciu prítomnosti

Z úvodnej obrazovky môžete spustiť viaceré bezpečnostné funkcie. Simulácia prítomnosti sa skladá z viacerých časovo ovládaných akcií. Napr. môžete nastaviť časy, kedy sa má zapnúť osvetlenie, alebo časy, kedy sa majú otvoriť alebo zatvoriť elektrické rolety. Bude simulovaná prítomnosť osôb, čiže to bude vyzerať, ako keby v dome niekto bol. Inštalatér určí, ktoré svetlá majú byť súčasťou simulácie prítomnosti a kedy a na ako dlho sa majú zapnúť ešte počas programovania inštalácie.


1. V prípade potreby sa dotknite jedného z tlačidiel, aby sa rozsvietil displej. Zobrazí sa úvodná obrazovka.

2. Buď krátko stlačte alebo podržte horné tlačidlo (podľa toho, čo bolo nastavené ešte počas programovania), aby ste aktivovali simuláciu prítomnosti. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s 

.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.