Skip to main content
Skip table of contents

Zákl. všetko VYP


Čo je to Zákl. všetko VYP?

Režim Zákl. všetko VYP jediným ovládačom vypne všetky priradené zariadenia. Takisto môžete nastaviť prednastavený čas, počas ktorého zostanú niektoré zariadenia dlhšie zapnuté. Napr. môžete nastaviť, aby svetlo na chodbe zostalo dlhšie zapnuté, aby používateľ mohol v pokoji odísť z domu.

Východiskový bod

 • Vytvorili ste nasledujúce ovládače a zariadenia:

  • ovládač (bežné tlačidlo)

  • všetky zariadenia, ktoré chcete vypínať pomocou tohto režimu

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa oknoRežim.

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Odchod z domu.

 4. Kliknite na Zákl. všetko VYP.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte ovládače, ktoré aktivujú tento režim.

  Kliknite na znamienka plus pri tých ovládačoch, ktoré chcete pridat do režimu.


  B(voliteľné) Vyberte zariadenia, ktoré zostanú dlhšie zapnuté po aktivovaní režimu.

  Kliknite na znamienka plus pri tých zariadeniach, ktoré majú zostať dlhšie zapnuté.

  CVyberte zariadenia, ktoré sa musia okamžite vypnúť.

  Kliknite na znamienka plus pri tých zariadeniach, ktoré sa musia okamžite vypnúť. Môžete vybrať všetky typy zariadení.


  Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.

 7. V časti Parametre nastavte správanie zariadení, ktoré ste vybrali v kroku B.

  • Musia sa vypnúť s oneskorením (za predpokladu, že boli zapnuté pred aktivovaním režimu Zákl. všetko VYP)?

  • Musia sa zapnúť pri aktivovaní režimu Zákl. všetko VYP, a potom sa s oneskorením vypnúť? 
   Potom musíte nastaviť oneskorenie.

8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Nastavte dobu prevádzky na S tlačiť a podržať , aby ste režim Zákl. všetko VYP neaktivovali omylom.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.


V tomto príklade sme naprogramovali režim Zákl. všetko VYP s ovládačom v spálni. Nastavili sme, aby sa spínané zásuvky s nočnými lampami vypli až po 5 min. oneskorení.

https://www.youtube.com/embed/2BhlHawPHAo


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.