Skip to main content
Skip table of contents

Vytvoriť rozšírenie tlačidla

Čo je to rozšírenie tlačidla?

Viaceré produkty určené na použitie v inštalácii Niko Home Control pre tradičnú kabeláž majú jednu alebo viaceré svorky na rozšírenia. K týmto rozširujúcim svorkám môžete pripojiť klasické tlačidlo napr. 170-0000x. Upozorňujeme, že ku klasickému tlačidlu nemôžete pridať LED kontrolku, ak ho používate ako Zigbee® rozšírenie pripojených zariadení.

V tejto časti opisujeme, ako môžete nakonfigurovať jednoduché tlačidlo ako rozšírenie tlačidla  v rámci programovacieho softvéru Niko Home Control II v2.x.

Východiskový bod

Postup

V tomto príklade si vytvoríme dva ovládacie prvky na „Chodbe“:

 • smart jednoduchý spínač
 • rozšírenie jednoduchého tlačidla

Toto rozšírenie jednoduchého tlačidla pripojíme na smart jednoduchý spínač.

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Pridať ovládače a zariadenia.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Pridať ovládače a zariadenia aj s kategóriami, do ktorých sú ovládače a zariadenia rozdelené.
 2. V hornej časti okna si vyberte požadovanú miestnosť alebo kliknite na miestnosť v pôdoryse.
  V tomto príklade ako miestnosť vyberieme „Chodbu“.

 3. Kliknite na šípku vedľa položky Connected Controls, aby ste ju otvorili.

 4. Vyberte požadovaný connected control zo zoznamu.
  V tomto príklade vyberieme „Smart jednoduchý spínač“.
  Výsledok: Ovládač je umiestnený v miestnosti: ako spínač, zariadenie (napr. svetlo) a základná akcia. 5. Ak chcete, môžete upraviť názov ovládača.
 6. V prípade potreby upravte parametre.
 7. Pretiahnite ovládače a zariadenia na správne miesto v pôdoryse.
 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Pridať ovládače a zariadenia.
 9. Vyberte požadované rozšírenie tlačidla zo zoznamu - takisto v kategórii „Connected controls“.
  V tomto príklade si vyberieme možnosť „Rozšírenie jednoduchého tlačidla“.
  Výsledok: Požadovaný ovládač je umiestnený do miestnosti.


 10. Na pôdoryse vyberte connected control.
  V tomto príklade je to smart jednoduchý spínač.
  Výsledok: Rozšírenie tlačidla je pripojené na vstup E1 na danom module connected control.


 11. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Pridať ovládače a zariadenia.
 12. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.