Skip to main content
Skip table of contents

Všetko VYP s osvetlením trasy

Čo je to režim Všetko VYP s osvetlením trasy?

Režim Všetko VYP s osvetlením trasy jediným ovládačom vypne všetky požadované zariadenia. Takisto môžete nastaviť prednastavený čas, počas ktorého zostanú niektoré zariadenia dlhšie zapnuté. Na rozdiel od režimu všetko VYPZákl. všetko VYP môžete naprogramovať odlišné oneskorenie vypnutia pre rôzne zariadenia.

Východiskový bod

 •  Vytvorili ste nasledujúce ovládače a zariadenia:

  • ovládač (bežné tlačidlo)

  • všetky zariadenia, ktoré chcete vypínať pomocou tohto režimu

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa oknoRežim.


 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.


 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Odchod z domu.


 4. Kliknite na Všetko VYP s osvetlením trasy.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte ovládače, ktoré aktivujú tento režim.

  Kliknite na znamienka plus pri tých ovládačoch, ktoré chcete pridať do režimu.

  BVyberte zariadenia, ktoré zostanú dlhšie zapnuté po aktivovaní režimu. (voliteľné)

  1 Kliknite na znamienka plus pri tých zariadeniach, ktoré sú súčasťou osvetlenia trasy.

  2 Každé zariadenie zvolené v tomto kroku môžete nastaviť tak, aby sa vyplo, zaplo alebo oboje.

  Musí sa zariadenie vypnúť alebo zapnúť? Vyberte hodnotu ZAP alebo VYP. Musí zariadenie urobiť oboje? Potom vyberte možnosť Opakovane použiť zariadenie .

  V prípade potreby nastavte oneskorenie.

  CVyberte zariadenia, ktoré sa musia okamžite vypnúť.

  Kliknite na znamienka plus pri tých zariadeniach, ktoré sa musia okamžite vypnúť. Môžete vybrať všetky typy zariadení.


 7. V časti Parametre môžete podľa potreby invertovať LED spätnej väzby (tento parameter sa zobrazí len vtedy, ak bude vybrané aspoň jedno tlačidlo s LED).

 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim.

 9. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.
  LED spätnej väzby sa zapne vtedy, keď sa všetky svetlá a zariadenia vypnú.

Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.

Nastavte dobu prevádzky na Stlačiť a podržať, aby ste režim Všetko VYP s osvetlením trasy neaktivovali omylom.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/BoyIotGnW8I


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.