Skip to main content
Skip table of contents

Úprava upozornení

Východiskový bod

Postup

  1. V pravom okne kliknite na tlačidlo Upraviť, ktoré sa nachádza vedľa upozornenia, ktoré chcete upraviť.
    Výsledok:
    Zobrazí sa okno príslušného režimu alebo podmienky.
  2. Upraviť upozornenie.
  3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, čím sa vrátite do okna Informačný panel.


Upozornenia môžete upraviť aj kliknutím na akciu v oblasti nákresu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.