Skip to main content
Skip table of contents

Scéna

Čo je to Scéna?

Scéna je kombinácia rôznych súčasne aplikovaných nastavení z viacerých zariadení (napr. osvetlenie, rolety, žalúzie). Zvolením svetelnej scény si zvolíte predvolený stav jedného alebo viacerých zariadení. Jediným tlačidlom (alebo pomocou dotykovej obrazovky alebo aplikácie) si môžete zvoliť svetelnú scénu, ktorá sa perfektne hodí k sledovaniu televízie, vareniu, večeri alebo na oslavu.

Východiskový bod

 • Vytvorili ste nasledujúce ovládače a zariadenia:

  • ovládač scén a/alebo ovládač (bežné tlačidlo)

  • všetky zariadenia, ktoré chcete pridať do tohto režimu
   Môžete pridať všetky zariadenia okrem virtuálneho zariadenia a zónového ventilu.

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa oknoRežim.

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Komfort.

 4. Kliknite na položku Scéna.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie a parametre:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte ovládače, ktoré aktivujú tento režim.

  Kliknite na znamienka plus pri tých ovládačoch, ktoré chcete pridať do režimu.

  Ak používate ovládač scén, vyberte si jednu z 8 dostupných scén.

  BVyberte zariadenia, ktoré chcete pridať do režimu.

  1 Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach.


  2 Nastavte hodnotu pre každé zariadenie: ZAP, VYP, zamknúť alebo odomknúť.


  Použite Multivýber , ak chcete súčasne vybrať viaceré zariadenia.


 7. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Režim .

 8. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

 9. Zmeňte ikonu ovládača scén.

Zmenenie ikony scény

Pomocou ovládača scén môžete naprogramovať 8 odlišných scén. Keď kliknete na spotrebič, môžete si vybrať scénu 1 až 8.

Pomocou ďalších ovládačov môžete aktivovať viac alebo menej scén.

Ak ste na aktivovanie režimu scény použili ovládač scén, môžete zmeniť ikonu scény.

 1. Kliknite na ovládač scén v oblasti nákresu.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno ovládač scén.

 2. Kliknite na ikonu scény.
  Výsledok:
  Zobrazí sa vyskakovacie okno.

 3. Vyberte odlišnú ikonu pre scénu.

 4. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vytvoriť.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/yAYV8Trt4dY


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.