Skip to main content
Skip table of contents

Filter podľa typu ... v oblasti nákresu

Východiskový bod

Postup

 1. V paneli s nástrojmi vľavo dole kliknite na tlačidlo Žiaden filter.
  Výsledok:
  Nad tlačidlom filtrov sa zobrazí zoznam typov ovládačov, zariadení a akcií.

 2. Vyberte si typ ovládača, zariadenia alebo akcie, ktorú hľadáte.

  Môžete vybrať viaceré kategórie. Napr. môžete súčasne vybrať Zariadenia ZAP/VYP a Variabilné svetelné zariadenia.

  Výsledok:
  V oblasti nákresu sa zobrazia len tie ovládače, zariadenia a akcie, ktoré ste si vybrali. Ostatné budú vyznačené nasivo (vyfiltrované).


Pomocou nástroja na filtrovanie rýchlo nájdete nepoužívané ovládače a zariadenia alebo zariadenia, ktoré ešte neboli priradené k modulu v rozvádzači.


Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/GrFdOKpPoMk


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.