Skip to main content
Skip table of contents

Čo je to adresovanie?

Adresovanie znamená zadávanie adries modulov a ovládačov, ktoré už boli naprogramované (pridané).

Na pravej lište s tlačidlami si môžete vybrať, čo chcete adresovať:

  1. Moduly
  2. Ovládače a zariadenia
  3. Externé video jednotky
  4. Reproduktory značky Sonos a Bose
  5. Pripojených služieb
  6. DALI zariadeni

Môžete si vybrať poradie, v ktorom ich budete adresovať. Preto vždy začínate z toho istého východiskového bodu v každom z prípadov.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.