Skip to main content
Skip table of contents

Adresovanie DALI zariadení

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo DALI zariadenia.
  Výsledok:

  • Zobrazí sa okno Prepojenie DALI zariadení a automaticky sa vyhľadajú DALI zariadenia na zbernici DALI bus.

  • Zobrazia sa nájdené DALI zariadenia.

 2. Pre každé DALI zariadenie:

  1. Vyberte potrebné zariadenia v okne Prepojenie DALI zariadení.

  2. Príslušný DALI ovládač v inštalácii zabliká.

  3. Na pôdoryse kliknite na znamienko plus pri tomto zariadení, čím ich prepojíte. 

 3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Adresovať.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.