Skip to main content
Skip table of contents

Smart spínateľná zásuvka, Zigbee®

Popis

S touto smart spínateľnou zásuvkou so zabudovaným meraním spotreby máte zabezpečené dodatočné pohodlie, pokoj na duši a prehľad o svojich energiách. Zásuvka sa dá skvelo nainštalovať do všetkých nových stavebných projektov a takisto jednoducho nahradí už existujúcu zásuvku v renovačných projektoch a pri rekonštrukciách (ak sú k dispozícii vhodné nástenné montážne krabice) bez potreby prispôsobovať kabeláž alebo ističe.

Zásuvku pripojíte s bezdrôtovým spínačom a bezdrôtovým smart hubom (552-00001) pre Niko Home Control bez použitia dodatočnej kabeláže. Takto zaistíte, že máte svoje zásuvky pod úplnou kontrolou a môžete jednoducho vytvárať nové užitočné funkcie, vrátane „všetko VYP“; „všetko ZAP“ a poplašných funkcií, režimov, kalendárnych a časovacích funkcií, ovládanie na diaľku cez aplikáciu, prehľad o svojej spotrebe energií, varovania v rámci spotreby na smartfóne, spúšťania automatických akcií pri prekročení nastavenej hranice spotreby energií... 

Prehľad


170-33505

170-33605

170-34505170-34605

  

Požadované diely

Kompletná smart spínateľná zásuvka, sa skladá z nasledujúcich častí:

 • 1 prístrojový spodok:
  • ochranný kolík, upevnenie rozperkami 170-33505
   alebo
  • ochranný kolík, upevnenie skrutkami 170-33605
   alebo
  • postranné ochranné kontakty, upevnenie rozperkami 170-34505
   alebo
  • postranné ochranné kontakty, upevnenie skrutkami 170-34605
 • 1 stredový kryt (xxx-66630 pre ochranný kolík a xxx-66930 pre postranné ochranné kontakty)
 • 1 rámček

Použitie

 • Smart zásuvku môžete spínať (ZAP/VYP):
 • Smart zásuvku môžete spínať (ZAP/VYP) cez akcie a režimy Niko Home Control (iba pri  smart použití)
 • Smart zásuvka dokáže merať spotrebu energie pripojených zariadení a tieto namerané hodnoty zobraziť na karte „Energie“ v aplikácii Niko Home (iba pri smart použití).
 • Smart zásuvka môže spúšťať akcie a režimy Niko Home Control po dosiahnutí istej úrovne spotreby, a takisto môže pripravovať hlásenia pre aplikáciu Niko Home a/alebo dotykovú obrazovku. Sú podporované až 3 prahové hodnoty spotreby energie (iba pri smart použití).

Ovládanie


Technické údaje

Rozmery v mm

170-33505170-33605170-34505170-34605


Špecifikácia

Hodnota

Katalógové čísla

 • prístrojový spodok:
  • ochranný kolík: 170-33505 (upevnenie rozperkami)
   alebo
  • ochranný kolík: 170-33605 (upevnenie skrutkami)
   alebo
  • postranné ochranné kontakty: 170-34505 (upevnenie rozperkami)
   alebo
  • postranné ochranné kontakty: 170-34605 (upevnenie skrutkami)
 • stredový kryt: xxx-66630 pre ochranný kolík a xxx-66930 pre postranné ochranné kontakty
Napájanie230 Vac (± 10 %), 50 Hz
Komunikačný protokolZigbee® 3,0; 2,4 GHz
Montážny postupZapustená montáž do zapustenej montážnej krabice (min. hĺbka: 50 mm)
Hmotnosť98 g
Okolitá teplota0 - 40 °C
Rozmery (V x Š x H)

73 x 71 x 37,6 mm pre ochranný kolík

73 x 73 x 42.4 mm pre postranné ochranné kontakty

Stupeň ochrany:IP20-D
Zmena nastaveníKonfigurácia a ovládanie cez aplikáciu Niko Home ALEBO programovací softvér Niko Home Control
Max. dosah10 m (Mesh sieť podporuje väčší dosah)
Spotreba v pohotovostnom režime0,15 W
Maximálna záťaž (*)16 A / 3680 W
Istič (**)
 • 2,5 mm² kabeláž, max. MCB kapacita C20

 • 1,5 mm² kabeláž, max. MCB kapacita C16

Rozsah merania (***)1 - 3680 W
Presnosť merania (****)
 • ± 0,5 W (1 - 5 W)
 • ± 5 % (5 - 3680 W)
Systémová kompatibilita
 • Zigbee® 3.0
 • Niko Home Control II
Max. počet na inštaláciu25 smart zásuviek
Max. frekvenčný výkon10 dBm
Prierez vodiča2 x 2,5 mm²
Dĺžka odblankovania vodiča10 - 12 mm
Označenie

CE (všetky varianty)

CEBEC, NF (170-33505 + 170-33605)

KEMA (170-34605)

(*) Nie je vhodné pre veľké záťaže, ktoré majú dlhú a cyklickú prevádzku nad 2300 W, ako napr. nabíjacie stanice pre elektromobily (v režime 1 alebo 2), elektrické vykurovacie zariadenia alebo veľmi veľké indukčné záťaže (napr. motory). Pri ovládaní týchto záťaží sa môže aktivovať mechanizmus ochrany proti tepelnému preťaženiu.


(**) Musí sa inštalovať v súlade s platnými predpismi a smernicami.

(***) Platí pre menovité napätie (230 Vac).

(****) Toto zariadenie by sa nemalo používať na fakturáciu. Údaje zaznamenané týmto zariadením by mali slúžiť len na informačné účely.


Špecifikácie
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.