Skip to main content
Skip table of contents

Prípravy pred inštaláciou

Pri inštalovaní Niko Home Control postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Pokyny pre zbernicový kábel

 • Použite zbernicový kábel, ktorý má aspoň dva vodiče. Vyberte si dva vodiče (dve odlišné farby) a tieto používajte pre celú inštaláciu. Zbernicové káble používané na pripojenie ovládacích prvkov musia byť nepolarizované.

 • Priemer medi v každom vodiči by mal byť od 0,5 do 1 mm. Plocha prierezu zvoleného medeného vodiča bude určujúca pre stanovenie maximálnej povolenej dĺžky kábla medzi modulom connected controller a najvzdialenejším ovládacím prvkom v elektroinštalácii.

Priemer medi

Plocha prierezu medi

Maximálna povolená dĺžka kábla vedúceho k modulu master

0,5 mm

0,20 mm² (napr. UTP, FTP, STP, aspoň AWG24)

100 m

0,6 mm

0,25 mm² (napr. TPVF)

150 m

0,8 mm

0,50 mm² (napr. SVV, JYSTY)

250 m


 • Kábel zbernice do kontrolných bodov má voľnú topológiu. Zbernicové káble môžu byť zapojené v hviezdicovej topológii, zbernicovej topológii alebo v topológii, ktorá je kombináciou týchto dvoch topológií. Pravidlom je, že pre napájací zdroj alebo model connected controller sa musia použiť aspoň dva zbernicové vodiče medzi rozvádzačom a ovládacími bodmi. Káble nezapínajte do obvodu.

 • Celková dĺžka zbernicového kábla použitá v jednej samostatnej inštalácii by nemala byť väčšia ako 1000 m.

Pokyny k ovládacím bodom

 • Tlačidlá s alebo bez stavových LED:

  • sa majú inštalovať 90 až 110 cm nad úroveň podlahy.

  • sa majú montovať na jednoduchú alebo viacnásobnú nástennú dosku s plošnými spojmi (na viacnásobnú nástennú dosku s plošnými spojmi postačí aj jedna inštalačná krabica na zapustenú montáž).

  • majú byť pripojené na dvojvodičový zbernicový kábel.

 • Tlačidlá s displejom (termostat, HVAC termostat, ovládač svetelných scén, eko-displej):

  • sa majú inštalovať 120 až 150 cm nad úroveň podlahy.

  • sa majú montovať na štandardnú inštalačnú krabicu na zapustenú montáž.

  • sa majú pripojiť na dvojvodičový zbernicový kábel.
   Aby bola zaručená správna funkčnosť, odporúča sa obmedziť počet tlačidiel na ovládači s displejom na max. 20. V jednej inštalácii môže byť nainštalovaných maximálne 20 (HVAC) termostatov a päť eko displejov.

 • Detektory pohybu na vnútorné použitie:

  • sa majú inštalovať 90 až 110 cm nad úroveň podlahy.

  • sa majú montovať na štandardnú inštalačnú krabicu na zapustenú montáž.

  • majú byť pripojené na dvojvodičový zbernicový kábel.

 • Dotykové obrazovky:

  • sa majú inštalovať do výšky úrovne očí.

  • sa majú montovať na štandardnú inštalačnú krabicu na zapustenú montáž.

  • sa majú pripojiť ku káblu IP (krútená dvojlinka), ktorý môže tiež poskytovať napájanie (s napájacím zdrojom Power-over-Ethernet). Alebo ku káblu IP a k napájaciemu káblu 26 Vdc.

  • Počas inštalácie je možné použiť celkovo 10 súčasne aktívnych zariadení.

 • Digital black 24 V

Predpisy k nastaveniu rozvádzača

 • Štandardná inštalácia Niko Home Control obsahuje jeden modul connected controller. Ostatné moduly sú samostatne dostupné.

 • Vnútorné usporiadanie elektrickej skrinky používa stavebnicový systém zľava doprava. Najprv nainštalujte modul connected controller. Potom na DIN lištu namontujte všetky ostatné moduly Niko Home Control a prepojte ich pomocou posuvného kontaktu. V blízkosti modulu connected controller (či už nad, pod alebo vedľa) neumiestňujte žiadne stmievacie moduly.

 • Na každú DIN lištu môže byť prepojených maximálne 12 modulov Niko Home Control.

 • V jednej inštalácii môže byť použitých maximálne 20 DIN líšt.

 • Lištová spojka, prípadný dodatočný napájací zdroj musia byť na každej novej DIN lište zapojené ako prvé. Pripojte všetky štyri svorky (+, –, B1, B2) k zodpovedajúcim pripojovacím svorkám lištovej spojky alebo zdroja napájania na predchádzajúcej a nasledujúcej lište.

 • V jednej inštalácii môžu byť použité maximálne dva napájacie moduly. Ak chcete vypočítať koľko dodatočných zdrojov napájania budete potrebovať, pozrite si Dodatočný napájací zdroj.

 • Jedna inštalácia môže obsahovať viaceré rozvádzače. Rozvádzače prepojte rovnakým spôsobom ako lištové spojky alebo napájacie moduly umiestnené v rozvádzači, t.z. pomocou štyroch vodičov. Ak je dĺžka kábla medzi rozvádzačmi väčšia ako 20 metrov, pre druhý rozvádzač musíte použiť napájací zdroj.

 • Uistite sa, že nízkonapäťové signalizačné káble, ako zbernicový kábel, IP kábel a všetky káble pripojené k SELV komponentom sú bezpečne oddelené od 230V káblov. Tým sa zabráni rušeniu a poruchám.

Pokyny pre programovanie

 • Inštaláciu naprogramujte prostredníctvom počítača. Daný softvér je kompatibilný s PC a Mac.

 • Diagnostickú stránku si môžete pozrieť prostredníctvom programovacieho softvéru a umožňuje vám urobiť rýchlu analýzu nastavenia a fungovania inštalácie.


Prejdite na www.niko.eu Vyberte Pomoc a podpora v hornej časti a prejdite do Brožúry a katalógy a zobrazte návod pre Niko Home Control. Tento online návod Vám poskytne dodatočnú pomoc pri programovaní inštalácie Niko Home Control, či už na stavenisku alebo pri nastavovaní inštalácie v domácnosti. S praktickou funkciou vyhľadávania každý zákazník jednoducho nájde potrebné informácie, ktoré mu pomôžu naprogramovať inštaláciu tak, aby vyhovovala jeho potrebám. Zákazník nájde všetko bez ohľadu na to, či ide o programovanie základných funkcií, často využívané scény, usporiadania rozvádzača alebo odpovede na často kladené otázky. Návod neustále aktualizujeme o nové funkcie a nastavenia. Na internete vždy nájdete najaktuálnejšiu verziu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.