Skip to main content
Skip table of contents

Inštalovanie zariadenia Digital black, 24 V

Umiestnenie (použitie funkcie termostatu)

Ideálna montážna výška je od 110 do 160 cm.

 • Nemontujte zariadenie Digital black, 24 V:
  • na miesto s priamym slnečným svetlom
  • nad osvetlenia
  • na vonkajšie steny.
  • v bezprostrednej blízkosti zdroja tepla (ohrievač, radiátor atď.) alebo elektrického zariadenia, ktoré môže vyžarovať teplo (TV, počítač atď.).
  • za záves.
 • Zabráňte cirkulácii vzduchu za termostatom. V prípade potreby zatvorte otvory v zapustenej montážnej krabici.
 • Nezakrývajte displej a ani ho nemontujte úplne zapustene do steny. Takto by ste zabránili prúdeniu vzduchu cez Digital black a narušili meranie teplôt.

Príprava pred inštaláciou

Odpojte napájanie zo siete.

 • Na jeden zdroj napájania môžete pripojiť viaceré Digital black, pokiaľ celková spotreba všetkých Digital black (5,5 W na Digital black) neprekročí maximálnu spotrebu energie zdroja napájania, pričom je potrebné zohľadniť aj straty vo vodičoch.
 • Odporúča sa použiť max. 10 zariadení Digital black na jeden zdroj napájania so 60 W (340-00050).
 • Môžete nainštalovať maximálne 20 zariadení Digital black do elektroinštalácie Niko Home Control.
 • Namontujte Digital black, 24 V do výšky 110 až 160 cm nad úroveň podlahy. Ak použijete Digital black, 24 V ako „centrálnu ovládaciu obrazovku“ alebo „zónový termostat“, odporúča sa ju nainštalovať do montážnej výšky 150 - 160 cm nad úroveň podlahy.
 • Montáž so skrutkami si vyžaduje zvislo pod sebou umiestnené skrutky.

Možnosti zapojenia

1. možnosť v rámci elektroinštalácie: samostatný 24 VDC kábel

 • Pripojte Digital black, 24 V pomocou dvojžilového 24 VDC napájacieho kábla na samostatný 24 VDC zdroj napájania (340-00050 alebo 340-00051).
 • Skontrolujte stránku siete WiFi, aby ste pripravili správne dátové káble a pripojenie na domáci router.

2. možnosť v rámci elektroinštalácie: samostatná dvojlinka v zbernicovom kábli

 • Nepripájajte Digital black, 24 V priamo na zbernicu Niko Home Control (B1, B2).
 • Nepripájajte zariadenie Digital black, 24 V priamo na „+“ a „-“ modulu connected controller.
 • Pripojte Digital black, 24 V pomocou dvojlinky v zbernici na samostatný 24 VDC napájací zdroj (340-00050 alebo 340-00051).

Typ kábla a prierez

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete odporúčané typy káblov, prierezy káblov a maximálnu dĺžku kábla od zdroja napájania až po posledné pripojené zariadenie Digital black.

Inštalácia

Odpojte napájanie zo siete.

Použite dĺžku odblankovania od 8 do 10 mm.

 • Namontujte Digital black, 24 V do výšky 110 až 160 cm nad úroveň podlahy. Ak použijete Digital black, 24 V ako „centrálnu ovládaciu obrazovku“ alebo „zónový termostat“, odporúča sa ju nainštalovať do montážnej výšky 150 - 160 cm nad úroveň podlahy.
 • Namontujte Digital black na stenu. Dávajte si pozor na označenia na vrchu (TOP).
 • Montáž so skrutkami si vyžaduje zvislo pod sebou umiestnené skrutky.
 • Pred namontovaním displeja sa uistite, že ste odstránili fóliu na ochranu pred prachom z prístrojového spodku.

Poznámka: Ak zariadenie Digital black nezacvakne ľahko na montážnu konzolu, skúste nasledovný postup:

 1. Bezpečnostná skrutka na spodnej strane displeja možno blokuje nacvakávací mechanizmus. Skontrolujte, či je bezpečnostná skrutka riadne utiahnutá v ODOMKNUTEJ polohe (pozrite si krok d, skrutku však otočte opačným smerom pre odomknutie).
 2. Zariadenie Digital black nemuselo byť správne nasadené na dve vyčnievajúce podpery na hornej časti montážnej konzoly (pozrite si krok c). Pokúste sa správne nasadiť zariadenie Digital black na vyčnievajúce podpery. Zariadenie Digital black by malo ľahko zacvaknúť na montážnu konzolu. Nenasúvajte ho silou. Mohli by ste poškodiť pripojovacie kolíky na zadnej strane obrazovky zariadenia Digital black.

Aby ste zabránili krádeži, môžete použiť bezpečnostnú skrutku na spodnej časti displeja. Použite imbusový kľúč (šesťhran) s rozmerom 2 mm. Aby ste zariadenie nepoškodili, nepriťahujte bezpečnostnú skrutku príliš veľkou silou.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.