Skip to main content
Skip table of contents

Dodatočný napájací zdroj

Opis

Pri bežnej inštalácii Niko Home Control zabezpečuje integrovaný zdroj napájania modulu connected controller napätie 26Vdc pre zbernicu, moduly a ovládacie prvky. Dodatočný napájací zdroj je potrebný iba pre veľké inštalácie s veľa používateľmi. V rámci jednej inštalácie je možné paralelne zapojiť viaceré dodatočné napájacie zdroje.

Prehľad


Dimenzovanie

Všeobecne platné pravidlo

Ak chcete vypočítať požadované množstvo dodatočných napájacích zdrojov, môžete použiť nasledujúce pravidlo: max. 24 modulov a 70 ovládacích prvkov (z toho 20 s LED kontrolkami) na jeden napájací zdroj. Integrovaný zdroj napájania riadiaceho modulu sa počíta ako jeden napájaci zdroj. V závislosti od veľkosti a usporiadania inštalácie, budete musieť nainštalovať jeden, dva dodatočné apájacie zdroje, alebo možno nebudete musieť nainštalovať žiaden.

Pri použití tohto pravidla musíme vziať do úvahy pravdepodobnosť vzniku chyby.

Presný výpočet

Každý ovládací prvok a modul spotrebuje určité množstvo energie. Táto spotreba sa vyjadruje v bodoch (viď. tabuľky na nasledujúcich stranách). Prvých 800 bodov spotrebuje integrovaný zdroj napájania v module connected controller. Dodatočný zdroj napájania je potrebný na každých ďalších 800 bodov. Spočítajte body všetkých ovládacích prvkov a modulov v inštalácii a toto číslo vydeľte číslom 800 a odčítajte 800 bodov. Výsledkom je požadovaný počet dodatočných zdrojov napájania.

Moduly

Kat. č.

Názov

Body

Šírka

550-00106

Spínací modul (6x)

5

4E

550-00103

Spínací modul (3x)

5

2E

550-00130

Modul motora

5

4E

550-00340

Univerzálny stmievací modul (2 x 400W)

10

4E

550-00140

Modul pre ventiláciu

5

2E

550-00150

Modul pre kúrenie/chladenie

5

4E

550-00801

Modul merania elektrickej energie (1-kanálový)

20

2E

550-00803

Modul merania elektrickej energie (3-kanálový)

20

4E

550-00230

Analógový vstupný modul

10

2E

550-00210

Digitálny bezpotenciálový snímací modul

10

2E

550-00240

Analógový riadiaci modul 0-10V

20

2E

550-00241

Analógový riadiaci modul 1-10V

20

4E

550-00250

Počítadlo impulzov

10

2E

550-00505

Rozhranie Nikobus

40

2E

550-00610

RF rozhranie Easywave

20

2E

Ovládanie

Kat. č.

Názov

Body

550-2021x + 1xx-55511

Vnútorný detektor pohybu

10

550-20200

Vonkajší detektor pohybu

10

550-20220Mini detektor10

1xx-51001

1-násobný ovládač

3

1xx-52001

1-násobný ovládač s LED

4

1xx-51002

2-násobný ovládač

3

1xx-52002

2-násobný ovládač s LED

5

1xx-51004

4-násobný ovládač

3

1xx-52004

4-násobný ovládač s LED

5

1xx-51006

6-násobný ovládač

3

1xx-52006

6-násobný ovládač s LED

5

550-20000

Tlačidlové rozhranie

3

1xx-51033

Ovládač pre 1 motor

3

1xx-52033

Ovládač pre 1 motor s LED

5

1xx-51036

Dvojité ovládanie motora

3

1xx-52036

Ovládač pre 2 motory s LED

5

1xx-51043

Ovládač 1x stmievanie

3

1xx-52043

Ovládač 1x stmievanie s LED

5

1xx-51046

Ovládač 2x stmievanie

3

1xx-52046

Ovládač 2x stmievanie s LED

5

1xx-52054

Ovládač ventilácie + LED

5

550-1305x

Termostat

15

550-1304x

Ovládač svetelnej scény

15

550-1308x

Eko displej

15

Inštalácia

Schéma zapojenia

Každý dodatočný zdroj napájania má kapacitu 10 W. Pred začatím samotnej inštalácie musíte určiť presný počet potrebných dodatočných napájacích zdrojov. Pozrite si: Dimenzovanie.

Pre pripojenie a montáž napájacieho modulu, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Zacvaknite dodatočný zdroj napájania na DIN lištu.
 2. Všetky štyri pripojovacie svorky (+, –, B1, B2) pripojte k príslušným/zodpovedajúcim svorkám modulu connected controller, k pripojovacím svorkám lištovej svorky, zdroja napájania, ktoré sa nachádzajú na predchádzajúcej a nasledujúcej lište.
 3. Každý modul je vybavený posuvným kontaktom. Posuňte posuvný kontakt smerom doprava, kým sa nezacvakne do ďalšieho modulu. Tým sa zabezpečí prepojenie napájacieho zdroja a zbernice.
 4. Pripojte fázový vodič L a nulový vodič N na svorky L, resp. N.

Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých chybových hlásení.

Pre zapnutie testovacieho režimu stlačte tlačidlo TEST, nachádzajúce sa na ovládači.

LED

AKCIA

CHYBA

MOŽNÉ PRÍČINY

STAVOVÁ LED

Bliká – jeden impulz za dve sekundy.

Softvérová chyba

Zlá či zastaraná verzia softvéru.*

*Pre aktualizáciu modulu si stiahnite najnovšiu verziu softvéru z internetovej stránky spoločnosti Niko.

Bliká - dva impulzy za dve sekundy.

Preťaženie alebo skrat

Zbernica nie je správne pripojená.

Zbernicové napätie je príliš nízke.

Preťaženie zbernice. Skontrolujte všetky body.

Jeden z dielov zbernice je chybný.

Bliká - tri impulzy za dve sekundy.

Prehriatie

Teplota v rozvádzači je príliš vysoká.

MASTER LED (hlavná LED)

Chybové hlásenia nie sú možné.

Neuplatňuje sa

BUS LED (LED zbernice)

Chybové hlásenia nie sú možné.

POWER LED (LED napájania)

Chybové hlásenia nie sú možné.

Technické údaje

 • Výkon k dispozícii: 10 W
 • vstupné napätie: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
 • výstupné napätie: 26 Vdc, 400 mA (SELV, bezpečné nízke napätie)
 • Rozmery: DIN 4E
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • 4 pripojovacie svorky na vrchnej časti pre prepojenie zdroja napájania s lištovou spojkou na susednej DIN lište
 • CE zhoda
 • prevádzková teplota: 0 až 45 °C
 • ochrana proti skratu, prepätiu a prehriatiu
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.