Skip to main content
Skip table of contents

Inštalovanie tlačidiel s LED a senzormi komfortu

Tlačidlo má jednoduchý nacvakávací mechanizmus pre nástenné ovládače na zbernicovú kabeláž.
Na inštaláciu jedného tlačidla potrebujete nasledujúce položky:

 • zapustenú montážnu krabicu (A)
 • jednoduchú nástennú montážnu dosku (550-14110 alebo 550-141x6) alebo viacnásobnú nástennú montážnu dosku (550-14106 alebo 550-140xx) (B)
 • tlačidlo (C)
 • čelný panel (D)
 • ak inštalujete viacnásobnú nástennú montážnu dosku, budete potrebovať aj pripojovaciu jednotku (550-14090).
 • Môžete použiť jednu zapustenú montážnu krabicu na inštalovanie viacerých tlačidiel (až tri horizontálne alebo vertikálne) na jednom mieste.
 • Nástenné montážne dosky sú dostupné v prevedení s rozperkami alebo skrutkami. 

Tlačidlo namontujete tak, že pripojovaciu jednotku zatlačíte na Niko Home Control nástennú montážnu dosku tak, aby pevne zacvakla na mieste.
Automaticky sa pripojí k zbernici Niko Home Control prostredníctvom dvoch kontaktných pružín.
Dávajte pozor na orientáciu tlačidla: pružinové kontakty by mali byť naspodku.
Na záver namontujte čelný panel (D) na dosku plošného spoja prostredníctvom mechanizmu SnapFit.

A. Jedna zapustená montážna krabica (nie je produktom spoločnosti Niko)

B. Jednoduchá nástenná montážna doska

C. Tlačidlo

D. Čelný panel

Montážna schéma pre jednoduché nástenné montážne dosky

Inštalácia spolu so snímačmi teploty a vlhkosti

 • Ak chcete aktivovať ovládanie zóny kúrenia/chladenia, uistite sa, že je možné presne odmerať teplotu v miestnosti. Na to musíte odstrániť čo najväčšie množstvo faktorov, ktoré by mohli brániť termostatu vykonávať presnú reguláciu teploty.
 • Ak sa používa ako termostat, NEMONTUJTE tlačidlo:
  • na miesto s priamym slnečným žiarením
  • na vonkajšiu stenu
  • za záclonu
  • do bezprostrednej blízkosti zdroja tepla (ohrievač, radiátor, atď.) alebo elektrického zariadenia, ktoré môže vyžarovať teplo (TV, počítač, atď.)
 • Vyberte si tlačidlo, ktoré najviac vyhovuje vyššie uvedeným podmienkam na ovládanie zóny kúrenia/chladenia.
 • Tlačidlo je možné inštalovať vo výške 110 cm.
 • Zabráňte cirkulácii vzduchu za tlačidlom. V prípade potreby použite vzduchotesnú nástennú montážnu krabicu alebo vyplňte akékoľvek medzery v zapustenej montážnej krabici alebo káblovode zbernice PU penou.
 • Uistite sa, že snímač teploty sa mohol riadne aklimatizovať a dosiahol správnu prevádzkovú teplotu, aby bolo možné vykonávať presné merania.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.