Skip to main content
Skip table of contents

Nástenné dosky s plošnými spojmi

Opis

Nástenná doska s plošnými spojmi zahŕňa všetky elektrické a mechanické komponenty potrebné na pripojenie jedného alebo viacerých tlačidiel na inštaláciu Niko Home Control. Spoločnosť Niko ponúka vodorovné, zvislé, jednoduché alebo viacnásobné nástenné dosky s plošnými spojmi. Takisto sú dostupné jedo-násobné nástenné montážne dosky s plošnými spojmi aj s prístrojovým spodkom (možnosť zakúpiť jednu alebo viaceré). Vyberte si typ nástennej montážnej dosky s plošnými spojmi podľa počtu potrebných zbernicových tlačidiel pre vodorovnú alebo zvislú montáž a podľa toho, či potrebujete prístrojový spodok.Neskôr je možné nástennú dosku s plošnými spojmi ľahko vymeniť za väčšiu, ak bude potrebné rozšíriť inštaláciu. Toto však nie je možné pri nástenných montážnych doskách s plošnými spojmi s prístrojovým spodkom.

Katalógové čísla

550-14020: dvojnásobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 71 mm, vodorovná)

550-14021: dvojnásobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 60 mm, zvislá)

550-14027: dvojnásobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 71 mm, zvislá)

550-14030: 3-násobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 71 mm, vodorovná)

550-14031: 3-násobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 60 mm, zvislá)

550-14037: 3-násobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 71 mm, zvislá)

550-14040: 4-násobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 71 mm, vodorovná)

550-14090: pripojovacia jednotka pre viaceré nástenné dosky s plošnými spojmi

550-14110: jednoduchá nástenná doska s plošnými spojmi a s konektorom

550-14107: jednoduchá nástenná doska s plošnými spojmi a s prístrojovým spodkom (71 x 71 mm, rozperkami)

450-00067: sada rozperiek pre nástenné dosky s plošnými spojmi

450-00068: sada rozperiek pre pripojovaciu jednotku

Inštalácia

Pripojenie jednoduchej nástennej dosky s plošnými spojmi


Dvojitý zásuvný konektor sa používa na pripojenie kábla zbernice na nástennú dosku s plošnými spojmi a na vytvorenie spojenia s ďalším ovládacím prvkom. Má dva kontakty pričom na každom sú dva otvory.

Na pripojenie jednoduchých dosiek s plošnými spojmi pripojíte zbernicu pomocou dvoch vodičov z kábla zbernice. Pripojte každý vodič samostatne na jeden z kontaktov. Každý kontakt je označený písmenom B.

Nástenná doska s plošnými spojmi je teraz pripojená. V prípade potreby použite ďalší otvor kontaktu pre vytvorenie pripojenia k ďalšiemu ovládaciemu prvku.

 • Vodiče zbernice odizolujte na 9 - 10 mm.
 • Na jeden kontakt môžu byť pripojené maximálne dva vodiče, každý s priemerom 0,5 - 1 mm.


Pripojenie viacerých nástenných dosiek s plošnými spojmi

Na každú dosku s plošnými spojmi montovanú na stenu, ktorú chcete pripojiť, potrebujete jednu pripojovaciu jednotku. Pripojovacie jednotky sú dostupné samostatne. Pripojovacia jednotka obsahuje dvojitý zásuvný konektor, ktorý umožňuje pripojiť kábel zbernice a nadviazať spojenie s ďalším ovládacím prvkom.  Dvojitý zásuvný konektor má dva kontakty pričom sú na každom dva otvory.

Pre pripojenie viacerých nástenných dosiek s plošnými spojmi

 1. Pripojte dva vodiče zbernicového kábla ku kontaktom na pripojovacej jednotke.
  Pripojovacia jednotka je teraz pripojená. V prípade potreby použite ďalší otvor kontaktu pre vytvorenie pripojenia k ďalšiemu ovládaciemu prvku.

  • Vodiče zbernice odizolujte na 9 - 10 mm.
  • Na jeden kontakt môžu byť pripojené maximálne dva vodiče, každý s priemerom 0,5 - 1 mm.
 2. Z nástennej dosky s plošnými spojmi odstráňte priehľadnú pásku na tom mieste, kde má byť namontovaná pripojovacia jednotka. Táto pripojovacia jednotka sa montuje na úroveň zapustenej montážnej krabice.

 3. Pripojovaciu jednotku zatlačte na nástennú dosku s plošnými spojmi, až kým nezacvakne na miesto. Pripojenie zaistite pomocou dvoch skrutiek.

Montážne pokyny

Ak chcete namontovať nástennú dosku s plošnými spojmi, zatlačte ju na jednoduchú zapustenú montážnu krabicu, až kým nezacvakne na miesto. Zaistite ju pomocou skrutiek.

Ak nie sú v zapustenej montážnej krabici žiadne otvory na skrutky, použite na pripevnenie sadu rozperiek. Sady rozperiek pre jednu a viaceré nástenné dosky s plošnými spojmi sú dostupné samostatne.

Väčšie nástenné dosky s plošnými spojmi pripevníte na stenu pomocou otvorov na skrutky, ktoré sú vyhotovené v nástennej doske s plošnými spojmi.

Na veľmi nerovných stenách alebo spolu s inými zapustenými prístrojmi od spoločnosti Niko použite jednoduchú nástennú montážnu dosku s plošnými spojmi a s kovovým  rámom . Prístrojové spodky sa dajú zacvaknúť dohromady.

Technické údaje

 • materiál nástennej dosky s plošnými spojmi: epoxid
 • hrúbka materiálu: 1 mm
 • jeden dvojitý konektor so zásuvnými svorkami s kapacitou 0,5 až 1 mm
 • Rozmery pripojovacej jednotky: 51 x 43 x 22 mm (V x Š x H)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.