Skip to main content
Skip table of contents

Onderhoud van de Danfoss Icon Zigbee module


Fabrieksinstellingen

In de volgende gevallen dien je de fabrieksinstellingen van de Danfoss IconTM Zigbee ® module te herstellen:

 • Je verving een defecte draadloze slimme hub door een nieuwe.

 • Je wilt de Danfoss installatie uit je Niko Home Control Zigbee netwerk halen.

 • Tijdens het koppelen zal de led vijf keer rood knipperen (

  ), gevolgd door een continu brandend groen licht (

  ).

Het herstellen van de fabrieksinstellingen van de Danfoss Icon Zigbee module heeft geen impact op je Niko Home Control configuratie. Al je bedieningen en toestellen zijn nog steeds aanwezig.

Maak de APP-kabel los van de Danfoss Icon Zigbee module.

Houd de knop op de module ingedrukt.

Sluit de APP-kabel terug aan, terwijl je de knop ingedrukt houdt.

Laat de knop los als het ledlampje rood is.

De fabrieksinstellingen zijn hersteld als het lampje uitgaat.


Een defecte Danfoss Icon Zigbee module vervangen

Wanneer je een defecte Danfoss Zigbee module door een nieuwe vervangt, dien je de volledige koppeling, onboarding/adressering opnieuw te doen via de Niko Home app of de Niko Home Control programmeersoftware.


Een defecte draadloze slimme hub vervangen

Wanneer je een defecte draadloze slimme hub door een nieuwe vervangt,

dien je het volgende te doen:

 1. De fabrieksinstellingen herstellen op de Danfoss Icon Zigbee module.

 2. Het volledige onboardingproces opnieuw doen met de Niko Home app of met de Niko Home Control programmeersoftware.


De Danfoss Icon installatie uitbreiden of wijzigen

Als je:

 • je installatie uitbreidt met nieuwe thermostaten
  of

 • de configuratie wijzigt
  en

 • de Danfoss Icon Zigbee module al gekoppeld hebt,

dien je de fabrieksinstellingen te herstellen op de Danfoss Icon Zigbee module en de volledige koppeling en onboarding/adressering opnieuw te doen via de Niko Home app of de Niko Home Control programmeersoftware.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.